żmi-ja

Krzyżówka / opis słowa

nazwa gada z podrodziny żmij właściwych, z rodziny żmijowatych.

żmija przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: żmii

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
żmiimnoga mianownikmęski osobowy równy
żmiimnoga wołaczmęski osobowy równy
żmiipojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
żmiipojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
żmiipojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
żmiichmnoga biernikmęski osobowy równy
żmiichmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmiichmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmiimmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmiimpojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
żmiimpojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
żmiimimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmijapojedyncza mianownikżeński równy
żmijapojedyncza wołaczżeński równy
żmijąpojedyncza biernikżeński równy
żmijąpojedyncza narzędnikżeński równy
żmijemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmijemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmijemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
żmijepojedyncza bierniknijaki równy
żmijepojedyncza mianowniknijaki równy
żmijepojedyncza wołacznijaki równy
żmijegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
żmijegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
żmijejpojedyncza celownikżeński równy
żmijejpojedyncza dopełniaczżeński równy
żmijejpojedyncza miejscownikżeński równy
żmijemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
żmijo

Żmija (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Żmij

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Żmijpojedyncza mianownikmęski osobowy
Żmijapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Żmijapojedyncza biernikmęski osobowy
Żmijachmnoga miejscownikmęski osobowy
Żmijamimnoga narzędnikmęski osobowy
Żmijemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Żmijemnoga biernikmęski zwierzęcy
Żmijemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Żmijempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Żmijommnoga celownikmęski osobowy
Żmijowipojedyncza celownikmęski osobowy
Żmijowiemnoga mianownikmęski osobowy
Żmijowiemnoga wołaczmęski osobowy
Żmijówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Żmijówmnoga biernikmęski osobowy
Żmijupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Żmijupojedyncza wołaczmęski osobowy

żmija (nazwa pospolita) rzeczownik zool.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: żmija

słowoliczbaprzypadekrodzaj
żmiipojedyncza celownikżeński
żmiipojedyncza miejscownikżeński
żmiipojedyncza dopełniaczżeński
żmijmnoga dopełniaczżeński
żmijapojedyncza mianownikżeński
żmijachmnoga miejscownikżeński
żmijamimnoga narzędnikżeński
żmijąpojedyncza narzędnikżeński
żmijemnoga mianownikżeński
żmijemnoga biernikżeński
żmijemnoga wołaczżeński
żmijępojedyncza biernikżeński
żmijopojedyncza wołaczżeński
żmijommnoga celownikżeński

Żmija (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Żmija

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Żmiipojedyncza celownikmęski osobowy
Żmiipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Żmiipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Żmijapojedyncza mianownikmęski osobowy
Żmijachmnoga miejscownikmęski osobowy
Żmijamimnoga narzędnikmęski osobowy
Żmijąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Żmijemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Żmijemnoga biernikmęski zwierzęcy
Żmijemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Żmijępojedyncza biernikmęski osobowy
Żmijopojedyncza wołaczmęski osobowy
Żmijommnoga celownikmęski osobowy
Żmijowiemnoga mianownikmęski osobowy
Żmijowiemnoga wołaczmęski osobowy
Żmijówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Żmijówmnoga biernikmęski osobowy

Żmija (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Żmija

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Żmiimnoga dopełniaczżeński
Żmiipojedyncza celownikżeński
Żmiipojedyncza miejscownikżeński
Żmiipojedyncza dopełniaczżeński
Żmijapojedyncza mianownikżeński
Żmijachmnoga miejscownikżeński
Żmijamimnoga narzędnikżeński
Żmijąpojedyncza narzędnikżeński
Żmijemnoga mianownikżeński
Żmijemnoga biernikżeński
Żmijemnoga wołaczżeński
Żmijępojedyncza biernikżeński
Żmijopojedyncza wołaczżeński
Żmijommnoga celownikżeński
Żmijmnoga dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz