agno-stycz-ny

Krzyżówka / opis słowa

wątpiący w istnienie Boga lub bogów.

związany z agnostycyzmem.

w powszechnym, ale błędnym rozumieniu: odrzucający możliwość istnienia Boga lub bogów, ateistyczny.

· Pod wpływem jego agnostycznych poglądów, Łucja całkowicie straciła wiarę w Boga.

podający w wątpliwość, zakładający niemożliwość całkowitego poznania rzeczywistości.

agnostyczny przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: agnostyczny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
agnostycznapojedyncza mianownikżeński równy
agnostycznapojedyncza wołaczżeński równy
agnostycznąpojedyncza biernikżeński równy
agnostycznąpojedyncza narzędnikżeński równy
agnostycznemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznepojedyncza bierniknijaki równy
agnostycznepojedyncza mianowniknijaki równy
agnostycznepojedyncza wołacznijaki równy
agnostycznegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
agnostycznegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
agnostycznejpojedyncza celownikżeński równy
agnostycznejpojedyncza dopełniaczżeński równy
agnostycznejpojedyncza miejscownikżeński równy
agnostycznemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
agnostycznimnoga mianownikmęski osobowy równy
agnostycznimnoga wołaczmęski osobowy równy
agnostyczno
agnostycznypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
agnostycznypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
agnostycznypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
agnostycznychmnoga biernikmęski osobowy równy
agnostycznychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
agnostycznympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
agnostycznympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
agnostycznymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz