ból

Krzyżówka / opis słowa

dyskomfort psychiczny, negatywne uczucie kojarzące się ze smutkiem, żalem, stratą.

· Nawet nie wiesz, jaki ból sprawiłeś starej matce, gdy powiedziałeś, że występujesz z Kościoła.

silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.

· Nie wiedział, że ściskając tak mocno jej rękę, zadawał jej ból.
· Ludzie mają różny próg bólu.

ból rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: boleć

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
bolałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
bolałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
bolałapojedyncza żeński niedokonany
bolałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
bolałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
bolałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
bolałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
bolałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
bolałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
bolałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
bolałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
bolałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
bolałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
bolałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
bolałopojedyncza nijaki niedokonany
bolałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
bolałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
bolałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
bolałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
bolałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
bolałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
bolałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
bolałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
bolałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
bolałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
bolałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
bolałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
bolałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
bolanoniedokonany
boląmnoga trzecia niedokonany
bolącniedokonany
bolącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boląco
bolącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolećniedokonany
bolelimnoga męski osobowy niedokonany
bolelimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
bolelibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
bolelibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
bolelibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
boleliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
boleliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
boleniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boleńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bolępojedyncza pierwsza niedokonany
bolipojedyncza trzecia niedokonany
boliciemnoga druga niedokonany
bolimymnoga pierwsza niedokonany
boliszpojedyncza druga niedokonany
bólpojedyncza druga niedokonany
bólciemnoga druga niedokonany
bólmymnoga pierwsza niedokonany
niebolącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebolącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieboleńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Ból (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Ból

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Bólpojedyncza mianownikmęski osobowy
Bólapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Bólapojedyncza biernikmęski osobowy
Bólachmnoga miejscownikmęski osobowy
Bólamimnoga narzędnikmęski osobowy
Bólemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Bólemnoga biernikmęski zwierzęcy
Bólemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Bólempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Bólommnoga celownikmęski osobowy
Bólowipojedyncza celownikmęski osobowy
Bólowiemnoga mianownikmęski osobowy
Bólowiemnoga wołaczmęski osobowy
Bólówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Bólówmnoga biernikmęski osobowy
Bólupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Bólupojedyncza wołaczmęski osobowy

Ból (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Ból

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Bólpojedyncza mnoga mianownikżeński
Bólpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Bólpojedyncza mnoga celownikżeński
Bólpojedyncza mnoga biernikżeński
Bólpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Bólpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Bólpojedyncza mnoga wołaczżeński

ból (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: ból

słowoliczbaprzypadekrodzaj
bólpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
bólpojedyncza biernikmęski rzeczowy
bólachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
bólamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
bólemnoga mianownikmęski rzeczowy
bólemnoga biernikmęski rzeczowy
bólemnoga wołaczmęski rzeczowy
bólempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
bólimnoga dopełniaczmęski rzeczowy
bólommnoga celownikmęski rzeczowy
bólowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
bólówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
bólupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
bólupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
bólupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz