ba-nia

Krzyżówka / opis słowa

duża kanka lub bańka, wysokie naczynie z uchwytem do przenoszenia, transportowania płynów.

· Mleko przywozili do byłego pegeeru w dużych baniach, niemiła pani rozlewała je do mniejszych baniek klientów.

głowa.

· Magda dostała dziś na wuefie w banię piłką do kosza, zdaje się, że ma wstrząs mózgu, bo od higienistki zabrało ją pogotowie.

najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).

· Tyle się uczyłem, a tu znowu bania!

inna nazwa dyni, owocu (nibyjagody) dyni.

pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie.

impreza z dużą ilością alkoholu.

bania odsłownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: niezanegowana

Forma podstawowa: bać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
baćniedokonany
balimnoga męski osobowy niedokonany
balimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
balibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
balibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
balibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
baliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
baliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
bałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
bałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
bałapojedyncza żeński niedokonany
bałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
bałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
bałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
bałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
bałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
bałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
bałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
bałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
bałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
bałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
bałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
bałopojedyncza nijaki niedokonany
bałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
bałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
bałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
bałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
bałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
bałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
bałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
bałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
bałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
bałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
bałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
bałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
bałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
baniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
baniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
banoniedokonany
bańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
boipojedyncza trzecia niedokonany
boiciemnoga druga niedokonany
boimymnoga pierwsza niedokonany
boiszpojedyncza druga niedokonany
bojąmnoga trzecia niedokonany
bojącniedokonany
bojącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojąco
bojącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
bojępojedyncza pierwsza niedokonany
bójpojedyncza druga niedokonany
bójciemnoga druga niedokonany
bójmymnoga pierwsza niedokonany
niebaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebojącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

bania (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: bania

słowoliczbaprzypadekrodzaj
banimnoga dopełniaczżeński
banipojedyncza celownikżeński
banipojedyncza miejscownikżeński
banipojedyncza dopełniaczżeński
baniapojedyncza mianownikżeński
baniachmnoga miejscownikżeński
baniamimnoga narzędnikżeński
baniąpojedyncza narzędnikżeński
baniemnoga mianownikżeński
baniemnoga biernikżeński
baniemnoga wołaczżeński
baniępojedyncza biernikżeński
baniopojedyncza wołaczżeński
baniommnoga celownikżeński
bańmnoga dopełniaczżeński

Bania (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Bania

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Banimnoga dopełniaczżeński
Banipojedyncza celownikżeński
Banipojedyncza miejscownikżeński
Banipojedyncza dopełniaczżeński
Baniapojedyncza mianownikżeński
Baniachmnoga miejscownikżeński
Baniamimnoga narzędnikżeński
Baniąpojedyncza narzędnikżeński
Baniemnoga mianownikżeński
Baniemnoga biernikżeński
Baniemnoga wołaczżeński
Baniępojedyncza biernikżeński
Baniopojedyncza wołaczżeński
Baniommnoga celownikżeński
Bańmnoga dopełniaczżeński

Bania (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bania

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Banipojedyncza celownikmęski osobowy
Banipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Banipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Baniapojedyncza mianownikmęski osobowy
Baniachmnoga miejscownikmęski osobowy
Baniamimnoga narzędnikmęski osobowy
Baniąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Baniemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Baniemnoga biernikmęski zwierzęcy
Baniemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Baniępojedyncza biernikmęski osobowy
Baniopojedyncza wołaczmęski osobowy
Baniommnoga celownikmęski osobowy
Baniowiemnoga mianownikmęski osobowy
Baniowiemnoga wołaczmęski osobowy
Baniówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Baniówmnoga biernikmęski osobowy

Bania (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Bania

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Banimnoga dopełniaczżeński
Banipojedyncza celownikżeński
Banipojedyncza miejscownikżeński
Banipojedyncza dopełniaczżeński
Baniapojedyncza mianownikżeński
Baniachmnoga miejscownikżeński
Baniamimnoga narzędnikżeński
Baniąpojedyncza narzędnikżeński
Baniemnoga mianownikżeński
Baniemnoga biernikżeński
Baniemnoga wołaczżeński
Baniępojedyncza biernikżeński
Baniopojedyncza wołaczżeński
Baniommnoga celownikżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz