bank

Krzyżówka / opis słowa

instytucja finansowa zajmująca się operacjami pieniężnymi, m.in. przyjmowaniem wpłat, prowadzeniem rachunków, udzielaniem kredytów.

· Gdybym nie wiedziała, ile bank zarobi na moim kredycie, spałabym chyba spokojniej.

siedziba instytucji finansowej o tej samej nazwie.

· Po drodze wstąpię jeszcze do banku.

miejsce, gdzie coś się gromadzi (informacje, materiały, tkanki) i udostępnia w razie potrzeby.

· Banki krwi pępinowej przechowują komórki macierzyste, które w przyszłości mogą być użyte w leczeniu.

w grach suma wszystkich stawek, jakie potencjalnie można wygrać.

· Andrzej grał o bardzo wysokie stawki, a że szczęście mu dopisywało, uwierzył, że naprawdę ma szanse rozbić bank.

bank (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: bank

słowoliczbaprzypadekrodzaj
bankpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
bankpojedyncza biernikmęski rzeczowy
bankachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
bankamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
bankimnoga mianownikmęski rzeczowy
bankimnoga biernikmęski rzeczowy
bankimnoga wołaczmęski rzeczowy
bankiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
bankommnoga celownikmęski rzeczowy
bankowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
bankówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
bankupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
bankupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
bankupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Bank (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bank

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Bankpojedyncza mianownikmęski osobowy
Bankapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Bankapojedyncza biernikmęski osobowy
Bankachmnoga miejscownikmęski osobowy
Bankamimnoga narzędnikmęski osobowy
Bankimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Bankimnoga biernikmęski zwierzęcy
Bankimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Bankiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Bankommnoga celownikmęski osobowy
Bankowipojedyncza celownikmęski osobowy
Bankowiemnoga mianownikmęski osobowy
Bankowiemnoga wołaczmęski osobowy
Bankówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Bankówmnoga biernikmęski osobowy
Bankupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Bankupojedyncza wołaczmęski osobowy

Bank (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Bank

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Bankpojedyncza mnoga mianownikżeński
Bankpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Bankpojedyncza mnoga celownikżeński
Bankpojedyncza mnoga biernikżeński
Bankpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Bankpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Bankpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz