bez-pru-de-ryj-ny

Krzyżówka / opis słowa

taki, którego treść odznacza się bezpruderyjnością.

· Zawsze na dzień dobry serwował nam jeden ze swej pokaźnej kolekcji bezpruderyjnych żarcików, których wszyscy mieliśmy już szczerze dosyć.
· Nie brakuje w filmie bezpruderyjnych scen miłosnych zbliżeń, ale zrealizowane są one ze smakiem i służą dramaturgii relacji pomiędzy bohaterami.
· Książka jest w istocie bezpruderyjną satyrą na relacje damsko-męskie, rogrywającą się na tle rekwizytów i scenografii nocnego życia wielkiego miasta.

o człowieku: taki, którego zachowanie świadczy o braku pruderii, o swobodnym podejściu do (lub braku uprzedzeń czy skrępowania w zakresie) spraw seksu bądź innych traktowanych jako wstydliwe.

o zachowaniu: taki, który świadczy o braku pruderii, o swobodzie w podejściu do spraw seksu bądź innych uznawanych za wstydliwe.

· Chlubiła się swym wyzwoleniem z obyczajowych konwenansów, a jej bezpruderyjne podejście do spraw erotyki raz po raz wywoływało oburzenie sędziwych matron z towarzystwa.

bezpruderyjny przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: bezpruderyjny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
bezpruderyjnapojedyncza mianownikżeński równy
bezpruderyjnapojedyncza wołaczżeński równy
bezpruderyjnąpojedyncza biernikżeński równy
bezpruderyjnąpojedyncza narzędnikżeński równy
bezpruderyjnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnepojedyncza bierniknijaki równy
bezpruderyjnepojedyncza mianowniknijaki równy
bezpruderyjnepojedyncza wołacznijaki równy
bezpruderyjnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
bezpruderyjnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
bezpruderyjnejpojedyncza celownikżeński równy
bezpruderyjnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
bezpruderyjnejpojedyncza miejscownikżeński równy
bezpruderyjnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
bezpruderyjnimnoga mianownikmęski osobowy równy
bezpruderyjnimnoga wołaczmęski osobowy równy
bezpruderyjno
bezpruderyjnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
bezpruderyjnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
bezpruderyjnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
bezpruderyjnychmnoga biernikmęski osobowy równy
bezpruderyjnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
bezpruderyjnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
bezpruderyjnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
bezpruderyjnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz