blok

Krzyżówka / opis słowa

część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję.

· Osoby nieupoważnione nie mają wstępu na blok operacyjny.
· Remont bloku sportowego powinien skończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego.

objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych.

w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych.

przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca.

w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking.

podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni.

barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

zbiór jednorodnych elementów tworzących całość.

oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera.

blok kontynentalny.

związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych.

mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym.

urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń.

· To są bardzo funkcjonalne bloki urządzeń technologicznych.

kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość.

blok (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: blok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
blokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
blokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
blokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
blokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
blokimnoga mianownikmęski rzeczowy
blokimnoga biernikmęski rzeczowy
blokimnoga wołaczmęski rzeczowy
blokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
blokommnoga celownikmęski rzeczowy
blokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
blokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
blokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
blokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
blokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Blok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Blok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Blokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Blokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Blokapojedyncza biernikmęski osobowy
Blokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Blokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Blokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Blokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Blokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Blokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Blokommnoga celownikmęski osobowy
Blokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Blokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Blokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Blokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Blokówmnoga biernikmęski osobowy
Blokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Blokupojedyncza wołaczmęski osobowy

Blok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Blok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Blokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Blokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Blokpojedyncza mnoga celownikżeński
Blokpojedyncza mnoga biernikżeński
Blokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Blokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Blokpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz