bo-zia

Krzyżówka / opis słowa

medalik z podobizną Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych.

obrazek z podobizną Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych.

bozia (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: bozia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
bozimnoga dopełniaczżeński
bozipojedyncza celownikżeński
bozipojedyncza miejscownikżeński
bozipojedyncza dopełniaczżeński
boziapojedyncza mianownikżeński
boziachmnoga miejscownikżeński
boziamimnoga narzędnikżeński
boziąpojedyncza narzędnikżeński
boziemnoga mianownikżeński
boziemnoga biernikżeński
boziemnoga wołaczżeński
boziępojedyncza biernikżeński
boziommnoga celownikżeński
boziupojedyncza wołaczżeński
boźmnoga dopełniaczżeński

Bozia (imię) rzeczownik indyw.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bozio

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Boziapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Boziapojedyncza biernikmęski osobowy
Boziachmnoga miejscownikmęski osobowy
Boziamimnoga narzędnikmęski osobowy
Boziemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Boziemnoga biernikmęski zwierzęcy
Boziemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Boziempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Boziopojedyncza mianownikmęski osobowy
Boziommnoga celownikmęski osobowy
Boziowipojedyncza celownikmęski osobowy
Boziowiemnoga mianownikmęski osobowy
Boziowiemnoga wołaczmęski osobowy
Boziówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Boziówmnoga biernikmęski osobowy
Boziupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Boziupojedyncza wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz