brak

Krzyżówka / opis słowa

stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach).

brak (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: brak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
brakpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
brakpojedyncza biernikmęski rzeczowy
brakachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
brakamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
brakimnoga mianownikmęski rzeczowy
brakimnoga biernikmęski rzeczowy
brakimnoga wołaczmęski rzeczowy
brakiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
brakommnoga celownikmęski rzeczowy
brakowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
brakówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
brakupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
brakupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
brakupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Brak (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Brak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Brakpojedyncza mnoga mianownikżeński
Brakpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Brakpojedyncza mnoga celownikżeński
Brakpojedyncza mnoga biernikżeński
Brakpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Brakpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Brakpojedyncza mnoga wołaczżeński

Brak (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Brak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Brakpojedyncza mianownikmęski osobowy
Brakapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Brakapojedyncza biernikmęski osobowy
Brakachmnoga miejscownikmęski osobowy
Brakamimnoga narzędnikmęski osobowy
Brakimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Brakimnoga biernikmęski zwierzęcy
Brakimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Brakiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Brakommnoga celownikmęski osobowy
Brakowipojedyncza celownikmęski osobowy
Brakowiemnoga mianownikmęski osobowy
Brakowiemnoga wołaczmęski osobowy
Brakówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Brakówmnoga biernikmęski osobowy
Brakupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Brakupojedyncza wołaczmęski osobowy

brak predykatyw

Forma podstawowa: brak

słowo
brak

Brak (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Braki

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Brakmnoga dopełniacznijaki
Brakachmnoga miejscowniknijaki
Brakamimnoga narzędniknijaki
Brakimnoga mianowniknijaki
Brakimnoga bierniknijaki
Brakimnoga wołacznijaki
Brakommnoga celowniknijaki
Brakmnoga dopełniacznijaki
Brakachmnoga miejscowniknijaki
Brakamimnoga narzędniknijaki
Brakimnoga mianowniknijaki
Brakimnoga bierniknijaki
Brakimnoga wołacznijaki
Brakommnoga celowniknijaki
brakachmnoga miejscowniknijaki
brakamimnoga narzędniknijaki
brakimnoga mianowniknijaki
brakimnoga bierniknijaki
brakimnoga wołacznijaki
brakommnoga celowniknijaki
brakówmnoga dopełniacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz