bry-ka

Krzyżówka / opis słowa

zgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny.

rodzaj wozu podróżnego krytego płótnem znany w Polsce w okresie od XVI do XIX wieku, pospolity zwłaszcza na Kresach.

oceniany pozytywnie (z podziwem) samochód osobowy.

· Kupił sobie nową brykę i teraz szpanuje na wsi.

bryka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: bryk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
brykpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
brykpojedyncza biernikmęski rzeczowy
brykapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
brykachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
brykamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
brykimnoga mianownikmęski rzeczowy
brykimnoga biernikmęski rzeczowy
brykimnoga wołaczmęski rzeczowy
brykiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
brykommnoga celownikmęski rzeczowy
brykowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
brykówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
brykupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
brykupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Bryka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bryk

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Brykpojedyncza mianownikmęski osobowy
Brykapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Brykapojedyncza biernikmęski osobowy
Brykachmnoga miejscownikmęski osobowy
Brykamimnoga narzędnikmęski osobowy
Brykimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Brykimnoga biernikmęski zwierzęcy
Brykimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Brykiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Brykommnoga celownikmęski osobowy
Brykowipojedyncza celownikmęski osobowy
Brykowiemnoga mianownikmęski osobowy
Brykowiemnoga wołaczmęski osobowy
Brykówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Brykówmnoga biernikmęski osobowy
Brykupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Brykupojedyncza wołaczmęski osobowy

bryka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: bryka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
brycepojedyncza celownikżeński
brycepojedyncza miejscownikżeński
brykmnoga dopełniaczżeński
brykapojedyncza mianownikżeński
brykachmnoga miejscownikżeński
brykamimnoga narzędnikżeński
brykąpojedyncza narzędnikżeński
brykępojedyncza biernikżeński
brykimnoga mianownikżeński
brykimnoga biernikżeński
brykimnoga wołaczżeński
brykipojedyncza dopełniaczżeński
brykopojedyncza wołaczżeński
brykommnoga celownikżeński

bryka forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: brykać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
brykapojedyncza trzecia niedokonany
brykaciemnoga druga niedokonany
brykaćniedokonany
brykajpojedyncza druga niedokonany
brykająmnoga trzecia niedokonany
brykającniedokonany
brykającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykająco
brykającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykajciemnoga druga niedokonany
brykajmymnoga pierwsza niedokonany
brykalimnoga męski osobowy niedokonany
brykalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
brykalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
brykalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
brykalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
brykaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
brykaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
brykałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
brykałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
brykałapojedyncza żeński niedokonany
brykałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
brykałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
brykałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
brykałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
brykałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
brykałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
brykałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
brykałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
brykałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
brykałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
brykałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
brykałopojedyncza nijaki niedokonany
brykałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
brykałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
brykałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
brykałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
brykałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
brykałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
brykałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
brykałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
brykałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
brykałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
brykałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
brykałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
brykałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
brykampojedyncza pierwsza niedokonany
brykamymnoga pierwsza niedokonany
brykaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykanoniedokonany
brykańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
brykaszpojedyncza druga niedokonany
niebrykającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niebrykańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz