bu-rak

Krzyżówka / opis słowa

Beta – rodzaj roślin należący do rodziny szarłatowatych (dawniej w wyodrębnianych osobno komosowatych) liczący kilkanaście gatunków, spośród których najbardziej zanany jest burak zwyczajny - roślina uprawna.

prostak, wieśniak, gbur, który nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

burak (nazwa pospolita) rzeczownik bot.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: burak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
burakpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
burakpojedyncza biernikmęski rzeczowy
burakpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
burakapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
burakapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
burakapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
burakachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
burakachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
burakamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
burakamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
burakimnoga mianownikmęski zwierzęcy
burakimnoga biernikmęski zwierzęcy
burakimnoga wołaczmęski zwierzęcy
burakimnoga mianownikmęski rzeczowy
burakimnoga biernikmęski rzeczowy
burakimnoga wołaczmęski rzeczowy
burakiempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
burakiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
burakommnoga celownikmęski zwierzęcy
burakommnoga celownikmęski rzeczowy
burakowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
burakowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
burakówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
burakówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
burakupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
burakupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
burakupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
burakupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Burak (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Burak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
buracymnoga mianownikmęski osobowy
buracymnoga wołaczmęski osobowy
burakpojedyncza mianownikmęski osobowy
burakapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
burakapojedyncza biernikmęski osobowy
burakachmnoga miejscownikmęski osobowy
burakamimnoga narzędnikmęski osobowy
burakimnoga mianownikmęski zwierzęcy
burakimnoga biernikmęski zwierzęcy
burakimnoga wołaczmęski zwierzęcy
burakiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
burakommnoga celownikmęski osobowy
burakowipojedyncza celownikmęski osobowy
burakówmnoga dopełniaczmęski osobowy
burakówmnoga biernikmęski osobowy
burakupojedyncza miejscownikmęski osobowy
burakupojedyncza wołaczmęski osobowy
Burakpojedyncza mianownikmęski osobowy
Burakapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Burakapojedyncza biernikmęski osobowy
Burakachmnoga miejscownikmęski osobowy
Burakamimnoga narzędnikmęski osobowy
Burakimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Burakimnoga biernikmęski zwierzęcy
Burakimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Burakiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burakommnoga celownikmęski osobowy
Burakowipojedyncza celownikmęski osobowy
Burakowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burakowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burakówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burakówmnoga biernikmęski osobowy
Burakupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Burakupojedyncza wołaczmęski osobowy

Burak (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Burak

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burakpojedyncza mnoga mianownikżeński
Burakpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Burakpojedyncza mnoga celownikżeński
Burakpojedyncza mnoga biernikżeński
Burakpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Burakpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Burakpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz