bur-ka

Krzyżówka / opis słowa

rodzaj nieprzezroczystego przykrycia głowy, noszonego dodatkowo oprócz chusty przez muzułmanki przestrzegające purdah.

burka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: burek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
burekpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
burkapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
burkapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
burkachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
burkamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
burkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
burkimnoga biernikmęski zwierzęcy
burkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
burkiempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
burkommnoga celownikmęski zwierzęcy
burkowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
burkówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
burkupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
burkupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy

Burka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Burek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burekpojedyncza mianownikmęski osobowy
Burkapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Burkapojedyncza biernikmęski osobowy
Burkachmnoga miejscownikmęski osobowy
Burkamimnoga narzędnikmęski osobowy
Burkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Burkimnoga biernikmęski zwierzęcy
Burkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Burkiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burkommnoga celownikmęski osobowy
Burkowipojedyncza celownikmęski osobowy
Burkowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burkowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burkówmnoga biernikmęski osobowy
Burkupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Burkupojedyncza wołaczmęski osobowy

burka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: burka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
burcepojedyncza celownikżeński
burcepojedyncza miejscownikżeński
burekmnoga dopełniaczżeński
burkapojedyncza mianownikżeński
burkachmnoga miejscownikżeński
burkamimnoga narzędnikżeński
burkąpojedyncza narzędnikżeński
burkępojedyncza biernikżeński
burkimnoga mianownikżeński
burkimnoga biernikżeński
burkimnoga wołaczżeński
burkipojedyncza dopełniaczżeński
burkopojedyncza wołaczżeński
burkommnoga celownikżeński

Burka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Burka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burcepojedyncza celownikżeński
Burcepojedyncza miejscownikżeński
Burekmnoga dopełniaczżeński
Burkapojedyncza mianownikżeński
Burkachmnoga miejscownikżeński
Burkamimnoga narzędnikżeński
Burkąpojedyncza narzędnikżeński
Burkępojedyncza biernikżeński
Burkimnoga mianownikżeński
Burkimnoga biernikżeński
Burkimnoga wołaczżeński
Burkipojedyncza dopełniaczżeński
Burkopojedyncza wołaczżeński
Burkommnoga celownikżeński

Burka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Burka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burcepojedyncza celownikmęski osobowy
Burcepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Burkapojedyncza mianownikmęski osobowy
Burkachmnoga miejscownikmęski osobowy
Burkamimnoga narzędnikmęski osobowy
Burkąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burkępojedyncza biernikmęski osobowy
Burkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Burkimnoga biernikmęski zwierzęcy
Burkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Burkipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Burkopojedyncza wołaczmęski osobowy
Burkommnoga celownikmęski osobowy
Burkowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burkowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burkówmnoga biernikmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz