bu-ry

Krzyżówka / opis słowa

nieciekawy, niedający perspektyw na poprawę, smutny, monotonny.

· Od lat żyje z dnia na dzień, po czarnych nocach następują bure poranki i szare dni.
· Nasza bura rzeczywistość nie zachęca do pozostania w kraju.

Bury (nazwa pospolita) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: Bur

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burpojedyncza mianownikmęski osobowy
Burapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Burapojedyncza biernikmęski osobowy
Burachmnoga miejscownikmęski osobowy
Buramimnoga narzędnikmęski osobowy
Burempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burommnoga celownikmęski osobowy
Burowipojedyncza celownikmęski osobowy
Burowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burówmnoga biernikmęski osobowy
Burymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Burymnoga biernikmęski zwierzęcy
Burymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Burzepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Burzepojedyncza wołaczmęski osobowy

Bury (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bura

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burapojedyncza mianownikmęski osobowy
Burachmnoga miejscownikmęski osobowy
Buramimnoga narzędnikmęski osobowy
Burąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burępojedyncza biernikmęski osobowy
Buropojedyncza wołaczmęski osobowy
Burommnoga celownikmęski osobowy
Burowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burówmnoga biernikmęski osobowy
Burymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Burymnoga biernikmęski zwierzęcy
Burymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Burypojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Burzepojedyncza celownikmęski osobowy
Burzepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Bury (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Bura

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burmnoga dopełniaczżeński
Burapojedyncza mianownikżeński
Burachmnoga miejscownikżeński
Buramimnoga narzędnikżeński
Burąpojedyncza narzędnikżeński
Burępojedyncza biernikżeński
Buropojedyncza wołaczżeński
Burommnoga celownikżeński
Burymnoga mianownikżeński
Burymnoga biernikżeński
Burymnoga wołaczżeński
Burypojedyncza dopełniaczżeński
Burzepojedyncza celownikżeński
Burzepojedyncza miejscownikżeński

bury (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: bura

słowoliczbaprzypadekrodzaj
burmnoga dopełniaczżeński
burapojedyncza mianownikżeński
burachmnoga miejscownikżeński
buramimnoga narzędnikżeński
burąpojedyncza narzędnikżeński
burępojedyncza biernikżeński
buropojedyncza wołaczżeński
burommnoga celownikżeński
burymnoga mianownikżeński
burymnoga biernikżeński
burymnoga wołaczżeński
burypojedyncza dopełniaczżeński
burzepojedyncza celownikżeński
burzepojedyncza miejscownikżeński

bury przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: bury

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
burapojedyncza mianownikżeński równy
burapojedyncza wołaczżeński równy
burąpojedyncza biernikżeński równy
burąpojedyncza narzędnikżeński równy
buremnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
buremnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
buremnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
burepojedyncza bierniknijaki równy
burepojedyncza mianowniknijaki równy
burepojedyncza wołacznijaki równy
buregopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
buregopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
burejpojedyncza celownikżeński równy
burejpojedyncza dopełniaczżeński równy
burejpojedyncza miejscownikżeński równy
buremupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
buro
burypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
burypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
burypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
burychmnoga biernikmęski osobowy równy
burychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
burychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
burymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
burympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
burympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
burymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
burzymnoga mianownikmęski osobowy równy
burzymnoga wołaczmęski osobowy równy

Bury (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Bury

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Buremnoga mianownikmęski zwierzęcy
Buremnoga biernikmęski zwierzęcy
Buremnoga wołaczmęski zwierzęcy
Buregopojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Buregopojedyncza biernikmęski osobowy
Buremupojedyncza celownikmęski osobowy
Burowiemnoga mianownikmęski osobowy
Burowiemnoga wołaczmęski osobowy
Burypojedyncza mianownikmęski osobowy
Burypojedyncza wołaczmęski osobowy
Burychmnoga dopełniaczmęski osobowy
Burychmnoga biernikmęski osobowy
Burychmnoga miejscownikmęski osobowy
Burymmnoga celownikmęski osobowy
Burympojedyncza narzędnikmęski osobowy
Burympojedyncza miejscownikmęski osobowy
Burymimnoga narzędnikmęski osobowy
Burzymnoga mianownikmęski osobowy
Burzymnoga wołaczmęski osobowy

Bury (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Bury

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Burypojedyncza mnoga mianownikżeński
Burypojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Burypojedyncza mnoga celownikżeński
Burypojedyncza mnoga biernikżeński
Burypojedyncza mnoga narzędnikżeński
Burypojedyncza mnoga miejscownikżeński
Burypojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz