cu-da

Krzyżówka / opis słowa

coś dziwnego, niezwykłego, co zaskakuje, czasami śmieszy.

· W zoo można zobaczyć teraz cuda, dyrektor stara się na wszystkie możliwe sposoby zdobyć klientelę.

cuda (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: cud

słowoliczbaprzypadekrodzaj
cudpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
cudpojedyncza biernikmęski rzeczowy
cudamnoga mianownikmęski rzeczowy
cudamnoga biernikmęski rzeczowy
cudamnoga wołaczmęski rzeczowy
cudachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
cudamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
cudempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
cudommnoga celownikmęski rzeczowy
cudowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
cudówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
cudupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
cudymnoga mianownikmęski rzeczowy
cudymnoga biernikmęski rzeczowy
cudymnoga wołaczmęski rzeczowy
cudziepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
cudziepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Cuda (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Cuda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Cudapojedyncza mianownikmęski osobowy
Cudachmnoga miejscownikmęski osobowy
Cudamimnoga narzędnikmęski osobowy
Cudąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Cudępojedyncza biernikmęski osobowy
Cudopojedyncza wołaczmęski osobowy
Cudommnoga celownikmęski osobowy
Cudowiemnoga mianownikmęski osobowy
Cudowiemnoga wołaczmęski osobowy
Cudówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Cudówmnoga biernikmęski osobowy
Cudymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Cudymnoga biernikmęski zwierzęcy
Cudymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Cudypojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Cudziepojedyncza celownikmęski osobowy
Cudziepojedyncza miejscownikmęski osobowy

Cuda (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Cuda

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Cudmnoga dopełniaczżeński
Cudapojedyncza mianownikżeński
Cudachmnoga miejscownikżeński
Cudamimnoga narzędnikżeński
Cudąpojedyncza narzędnikżeński
Cudępojedyncza biernikżeński
Cudopojedyncza wołaczżeński
Cudommnoga celownikżeński
Cudymnoga mianownikżeński
Cudymnoga biernikżeński
Cudymnoga wołaczżeński
Cudypojedyncza dopełniaczżeński
Cudziepojedyncza celownikżeński
Cudziepojedyncza miejscownikżeński

Cuda (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Cudo

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Cudamnoga mianownikmęski zwierzęcy
Cudamnoga biernikmęski zwierzęcy
Cudamnoga wołaczmęski zwierzęcy
Cudapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Cudapojedyncza biernikmęski osobowy
Cudachmnoga miejscownikmęski osobowy
Cudamimnoga narzędnikmęski osobowy
Cudempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Cudopojedyncza mianownikmęski osobowy
Cudopojedyncza wołaczmęski osobowy
Cudommnoga celownikmęski osobowy
Cudowipojedyncza celownikmęski osobowy
Cudowiemnoga mianownikmęski osobowy
Cudowiemnoga wołaczmęski osobowy
Cudówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Cudówmnoga biernikmęski osobowy
Cudziepojedyncza miejscownikmęski osobowy

cuda (nazwa pospolita) rzeczownik pot.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: cudo

słowoliczbaprzypadekrodzaj
cudamnoga mianowniknijaki
cudamnoga bierniknijaki
cudamnoga wołacznijaki
cudapojedyncza dopełniacznijaki
cudachmnoga miejscowniknijaki
cudamimnoga narzędniknijaki
cudempojedyncza narzędniknijaki
cudopojedyncza mianowniknijaki
cudopojedyncza bierniknijaki
cudopojedyncza wołacznijaki
cudommnoga celowniknijaki
cudówmnoga dopełniacznijaki
cudupojedyncza celowniknijaki
cudziepojedyncza miejscowniknijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz