dom

Krzyżówka / opis słowa

mieszkanie, miesce, w którym ktoś mieszka.

· Marzę o tym, żeby już być w domu.

budynek przeznaczony na mieszkania, także oficyna.

mieszkanie wraz z jego mieszkańcami.

· Kulturę i dobre maniery wynosi się z domu.

wszystkie sprawy rodzinne, domowe, gospodarstwo domowe.

· Zajmowanie się domem wciąż jest niemal wyłącznie zajęciem kobiet.

instytucja państwowa, społeczna, handlowa, rodzaj zakładu, przedsiębiorstwa; także miejsce, w którym ta instytucja ma siedzibę.

· Jutro idę na pokaz flamenco do pobliskiego domu kultury.
· Wielu Polaków pracuje w domach starców w bogatszych krajach Europy Zachodniej.

ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana; także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.

· To Jola Kwiatkowska, z domu Nowak.
· Od lat władzę w okolicy dzierżył dom Radziwiłłów.

dom (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: dom

słowoliczbaprzypadekrodzaj
dompojedyncza mianownikmęski rzeczowy
dompojedyncza biernikmęski rzeczowy
domachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
domamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
domempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
domiepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
domommnoga celownikmęski rzeczowy
domowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
domówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
domupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
domupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
domupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
domymnoga mianownikmęski rzeczowy
domymnoga biernikmęski rzeczowy
domymnoga wołaczmęski rzeczowy

dom skrót

kropkowalność: z następującą kropką

Forma podstawowa: domowy

słowoliczbaprzypadekrodzajstopieńinne
domkropkowalność: z następującą kropką
domowapojedyncza mianownikżeński równy
domowapojedyncza wołaczżeński równy
domowąpojedyncza biernikżeński równy
domowąpojedyncza narzędnikżeński równy
domowemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowepojedyncza bierniknijaki równy
domowepojedyncza mianowniknijaki równy
domowepojedyncza wołacznijaki równy
domowegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
domowegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
domowejpojedyncza celownikżeński równy
domowejpojedyncza dopełniaczżeński równy
domowejpojedyncza miejscownikżeński równy
domowemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
domowimnoga mianownikmęski osobowy równy
domowimnoga wołaczmęski osobowy równy
domowo
domowypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
domowypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
domowypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
domowychmnoga biernikmęski osobowy równy
domowychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
domowympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
domowympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
domowymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz