do-sy-ca-ny-mi

dosycanymi im. przym. bierny

liczba: mnoga
przypadek: narzędnik
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
rodzaj: żeński
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: niezanegowana

Forma podstawowa: dosycać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
dosycapojedyncza trzecia niedokonany
dosycaciemnoga druga niedokonany
dosycaćniedokonany
dosycajpojedyncza druga niedokonany
dosycająmnoga trzecia niedokonany
dosycającniedokonany
dosycającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycająco
dosycającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycajciemnoga druga niedokonany
dosycajmymnoga pierwsza niedokonany
dosycalimnoga męski osobowy niedokonany
dosycalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
dosycalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
dosycalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
dosycalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
dosycaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
dosycaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
dosycałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
dosycałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
dosycałapojedyncza żeński niedokonany
dosycałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
dosycałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
dosycałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
dosycałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
dosycałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
dosycałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
dosycałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
dosycałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
dosycałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
dosycałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
dosycałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
dosycałopojedyncza nijaki niedokonany
dosycałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
dosycałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
dosycałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
dosycałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
dosycałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
dosycałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
dosycałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
dosycałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
dosycałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
dosycałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
dosycałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
dosycałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
dosycałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
dosycampojedyncza pierwsza niedokonany
dosycamymnoga pierwsza niedokonany
dosycanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanoniedokonany
dosycanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dosycaszpojedyncza druga niedokonany
niedosycającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedosycańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz