dren

Krzyżówka / opis słowa

przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany strukturalne w gruncie.

· Najlepiej, aby dreny okalały cały budynek.

narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego.

· Dren zabezpiecza dany obszar przed gromadzeniem się wydzieliny w miejscu i ilości, które mogą spowodować powstanie zbiorników ulegających w dalszym etapie zakażeniu lub o innym niekorzystnym miejscowym działaniu (np. żółciowe zapalenie otrzewnej).

dren (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: dren

słowoliczbaprzypadekrodzaj
drenpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
drenpojedyncza biernikmęski rzeczowy
drenachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
drenamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
drenempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
dreniepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
dreniepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
drenommnoga celownikmęski rzeczowy
drenowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
drenówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
drenupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
drenymnoga mianownikmęski rzeczowy
drenymnoga biernikmęski rzeczowy
drenymnoga wołaczmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz