dys-tyn-go-wa-ny

Krzyżówka / opis słowa

o człowieku: elegancki, wytworny pod względem wyglądu i manier, ogłady towarzyskiej.

świadczący o czyjejś dystynkcji, dobrych manierach, ogładzie.

dystyngowany im. przym. bierny

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
aspekt: niedokonany
aspekt: dokonany
zanegowanie: niezanegowana

Forma podstawowa: dystyngować

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
dystyngowaćniedokonany dokonany
dystyngowalimnoga męski osobowy niedokonany dokonany
dystyngowalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany dokonany
dystyngowalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany dokonany
dystyngowalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany dokonany
dystyngowalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany dokonany
dystyngowaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany dokonany
dystyngowałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałapojedyncza żeński niedokonany dokonany
dystyngowałapojedyncza żeński trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany dokonany
dystyngowałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałaśpojedyncza żeński druga niedokonany dokonany
dystyngowałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany dokonany
dystyngowałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany dokonany
dystyngowałopojedyncza nijaki niedokonany dokonany
dystyngowałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany dokonany
dystyngowałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałośpojedyncza nijaki druga niedokonany dokonany
dystyngowałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany
dystyngowałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany dokonany
dystyngowałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany dokonany
dystyngowałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany dokonany
dystyngowałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowanoniedokonany dokonany
dystyngowawszydokonany
dystyngujpojedyncza druga niedokonany dokonany
dystyngująmnoga trzecia niedokonany dokonany
dystyngującniedokonany
dystyngujciemnoga druga niedokonany dokonany
dystyngujepojedyncza trzecia niedokonany dokonany
dystyngujeciemnoga druga niedokonany dokonany
dystyngujemymnoga pierwsza niedokonany dokonany
dystyngujeszpojedyncza druga niedokonany dokonany
dystyngujępojedyncza pierwsza niedokonany dokonany
dystyngujmymnoga pierwsza niedokonany dokonany
dystyngowanapojedyncza mianownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanapojedyncza wołaczżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanąpojedyncza biernikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanepojedyncza bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanepojedyncza wołacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanejpojedyncza celownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniamnoga mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniamnoga bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniommnoga celowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngowańmnoga dopełniacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngująco
dystyngującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
dystyngującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niedystyngowanapojedyncza mianownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanapojedyncza wołaczżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanąpojedyncza biernikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanepojedyncza bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanepojedyncza wołacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanejpojedyncza celownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniamnoga mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniamnoga bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniommnoga celowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngowańmnoga dopełniacznijaki niedokonany dokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niedystyngującymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

dystyngowany przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: dystyngowany

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
dystyngowanapojedyncza mianownikżeński równy
dystyngowanapojedyncza wołaczżeński równy
dystyngowanąpojedyncza biernikżeński równy
dystyngowanąpojedyncza narzędnikżeński równy
dystyngowanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanepojedyncza bierniknijaki równy
dystyngowanepojedyncza mianowniknijaki równy
dystyngowanepojedyncza wołacznijaki równy
dystyngowanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
dystyngowanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
dystyngowanejpojedyncza celownikżeński równy
dystyngowanejpojedyncza dopełniaczżeński równy
dystyngowanejpojedyncza miejscownikżeński równy
dystyngowanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
dystyngowanimnoga mianownikmęski osobowy równy
dystyngowanimnoga wołaczmęski osobowy równy
dystyngowano
dystyngowanypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
dystyngowanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
dystyngowanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
dystyngowanychmnoga biernikmęski osobowy równy
dystyngowanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
dystyngowanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
dystyngowanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
dystyngowańsimnoga mianownikmęski osobowy wyższy
dystyngowańsimnoga wołaczmęski osobowy wyższy
dystyngowańszapojedyncza mianownikżeński wyższy
dystyngowańszapojedyncza wołaczżeński wyższy
dystyngowańsząpojedyncza biernikżeński wyższy
dystyngowańsząpojedyncza narzędnikżeński wyższy
dystyngowańszemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszepojedyncza bierniknijaki wyższy
dystyngowańszepojedyncza mianowniknijaki wyższy
dystyngowańszepojedyncza wołacznijaki wyższy
dystyngowańszegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy wyższy
dystyngowańszegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
dystyngowańszejpojedyncza celownikżeński wyższy
dystyngowańszejpojedyncza dopełniaczżeński wyższy
dystyngowańszejpojedyncza miejscownikżeński wyższy
dystyngowańszemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
dystyngowańszypojedyncza biernikmęski rzeczowy wyższy
dystyngowańszypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy wyższy
dystyngowańszypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy wyższy
dystyngowańszychmnoga biernikmęski osobowy wyższy
dystyngowańszychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
dystyngowańszympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
dystyngowańszympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki wyższy
dystyngowańszymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki wyższy
najdystyngowańsimnoga mianownikmęski osobowy najwyższy
najdystyngowańsimnoga wołaczmęski osobowy najwyższy
najdystyngowańszapojedyncza mianownikżeński najwyższy
najdystyngowańszapojedyncza wołaczżeński najwyższy
najdystyngowańsząpojedyncza biernikżeński najwyższy
najdystyngowańsząpojedyncza narzędnikżeński najwyższy
najdystyngowańszemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszepojedyncza bierniknijaki najwyższy
najdystyngowańszepojedyncza mianowniknijaki najwyższy
najdystyngowańszepojedyncza wołacznijaki najwyższy
najdystyngowańszegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy najwyższy
najdystyngowańszegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najdystyngowańszejpojedyncza celownikżeński najwyższy
najdystyngowańszejpojedyncza dopełniaczżeński najwyższy
najdystyngowańszejpojedyncza miejscownikżeński najwyższy
najdystyngowańszemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najdystyngowańszypojedyncza biernikmęski rzeczowy najwyższy
najdystyngowańszypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy najwyższy
najdystyngowańszypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy najwyższy
najdystyngowańszychmnoga biernikmęski osobowy najwyższy
najdystyngowańszychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy
najdystyngowańszympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najdystyngowańszympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki najwyższy
najdystyngowańszymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki najwyższy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz