fa-la

Krzyżówka / opis słowa

wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru.

· Fale rozbijały się głośno o brzegi.

gwałtowne zintensyfikowanie się uczuć, stanów; użycie przenośne.

· Ogarniała ich coraz większa fala wściekłości.

pasmo włosów, które się skręca.

· Włosy układały jej się w fale.

przemoc w wojsku lub w szkole w stosunku do najmłodszych poborowych lub uczniów.

· Najbardziej rozbudowana fala istniała pod koniec lat 1980, kiedy obowiązywała 2-letnia służba zasadnicza.

zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni.

nasilenie się jakiegoś zjawiska, ogrom czegoś.

· We wrześniu nadeszła nowa fala obław i aresztowań.

przenośnie: tłum ludzi.

· Fala ludzi nadchodziła od strony Marszałkowskiej.

znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.

Fala (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Fal

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Falpojedyncza mianownikmęski osobowy
Falapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Falapojedyncza biernikmęski osobowy
Falachmnoga miejscownikmęski osobowy
Falamimnoga narzędnikmęski osobowy
Falemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Falemnoga biernikmęski zwierzęcy
Falemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Falempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Falommnoga celownikmęski osobowy
Falowipojedyncza celownikmęski osobowy
Falowiemnoga mianownikmęski osobowy
Falowiemnoga wołaczmęski osobowy
Falówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Falówmnoga biernikmęski osobowy
Falupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Falupojedyncza wołaczmęski osobowy

fala (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: fala

słowoliczbaprzypadekrodzaj
falmnoga dopełniaczżeński
falapojedyncza mianownikżeński
falachmnoga miejscownikżeński
falamimnoga narzędnikżeński
faląpojedyncza narzędnikżeński
falemnoga mianownikżeński
falemnoga biernikżeński
falemnoga wołaczżeński
falępojedyncza biernikżeński
falipojedyncza celownikżeński
falipojedyncza miejscownikżeński
falipojedyncza dopełniaczżeński
falopojedyncza wołaczżeński
falommnoga celownikżeński
falimnoga dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz