gwóźdź

gwóźdź rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: gwoździć

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
gwoździpojedyncza trzecia niedokonany
gwoździciemnoga druga niedokonany
gwoździćniedokonany
gwoździjpojedyncza druga niedokonany
gwoździjciemnoga druga niedokonany
gwoździjmymnoga pierwsza niedokonany
gwoździlimnoga męski osobowy niedokonany
gwoździlimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
gwoździlibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
gwoździlibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
gwoździlibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
gwoździliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
gwoździliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
gwoździłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
gwoździłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
gwoździłapojedyncza żeński niedokonany
gwoździłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
gwoździłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
gwoździłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
gwoździłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
gwoździłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
gwoździłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
gwoździłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
gwoździłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
gwoździłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
gwoździłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
gwoździłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
gwoździłopojedyncza nijaki niedokonany
gwoździłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
gwoździłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
gwoździłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
gwoździłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
gwoździłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
gwoździłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
gwoździłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
gwoździłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
gwoździłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
gwoździłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
gwoździłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
gwoździłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
gwoździłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
gwoździmymnoga pierwsza niedokonany
gwoździszpojedyncza druga niedokonany
gwoźdźpojedyncza druga niedokonany
gwoźdźciemnoga druga niedokonany
gwoźdźmymnoga pierwsza niedokonany
gwożdżąmnoga trzecia niedokonany
gwożdżącniedokonany
gwożdżącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżąco
gwożdżącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżępojedyncza pierwsza niedokonany
gwożdżonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżononiedokonany
gwożdżonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwożdżonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
gwóźdźpojedyncza druga niedokonany
gwóźdźciemnoga druga niedokonany
gwóźdźmymnoga pierwsza niedokonany
niegwożdżącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżenimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżenimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżeńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niegwożdżonymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

gwóźdź (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: gwóźdź

słowoliczbaprzypadekrodzaj
gwoździmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
gwoździapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
gwoździapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
gwoździachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
gwoździamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
gwoździemnoga mianownikmęski zwierzęcy
gwoździemnoga biernikmęski zwierzęcy
gwoździemnoga wołaczmęski zwierzęcy
gwoździempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
gwoździommnoga celownikmęski zwierzęcy
gwoździowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
gwoździupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
gwoździupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
gwóźdźpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
gwoździmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
gwoździapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
gwoździachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
gwoździamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
gwoździemnoga mianownikmęski rzeczowy
gwoździemnoga biernikmęski rzeczowy
gwoździemnoga wołaczmęski rzeczowy
gwoździempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
gwoździommnoga celownikmęski rzeczowy
gwoździowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
gwoździupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
gwoździupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
gwoźdźmimnoga narzędnikmęski rzeczowy
gwóźdźpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
gwóźdźpojedyncza biernikmęski rzeczowy

Gwóźdź (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Gwóźdź

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Gwóździapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Gwóździapojedyncza biernikmęski osobowy
Gwóździachmnoga miejscownikmęski osobowy
Gwóździamimnoga narzędnikmęski osobowy
Gwóździemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Gwóździemnoga biernikmęski zwierzęcy
Gwóździemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Gwóździempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Gwóździommnoga celownikmęski osobowy
Gwóździowipojedyncza celownikmęski osobowy
Gwóździowiemnoga mianownikmęski osobowy
Gwóździowiemnoga wołaczmęski osobowy
Gwóździówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Gwóździówmnoga biernikmęski osobowy
Gwóździupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Gwóździupojedyncza wołaczmęski osobowy
Gwóźdźpojedyncza mianownikmęski osobowy

Gwóźdź (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Gwóźdź

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Gwóźdźpojedyncza mnoga mianownikżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga celownikżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga biernikżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Gwóźdźpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz