ha-la

Krzyżówka / opis słowa

piętro roślinności górskiej, obszar występowania łąk wysokogórskich zwanych halami.

Hala (imię) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Hala

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Halmnoga dopełniaczżeński
Halapojedyncza mianownikżeński
Halachmnoga miejscownikżeński
Halamimnoga narzędnikżeński
Haląpojedyncza narzędnikżeński
Halemnoga mianownikżeński
Halemnoga biernikżeński
Halemnoga wołaczżeński
Halępojedyncza biernikżeński
Halipojedyncza celownikżeński
Halipojedyncza miejscownikżeński
Halipojedyncza dopełniaczżeński
Halommnoga celownikżeński
Halupojedyncza wołaczżeński

hala (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: hala

słowoliczbaprzypadekrodzaj
halmnoga dopełniaczżeński
halapojedyncza mianownikżeński
halachmnoga miejscownikżeński
halamimnoga narzędnikżeński
haląpojedyncza narzędnikżeński
halemnoga mianownikżeński
halemnoga biernikżeński
halemnoga wołaczżeński
halępojedyncza biernikżeński
halipojedyncza celownikżeński
halipojedyncza miejscownikżeński
halipojedyncza dopełniaczżeński
halopojedyncza wołaczżeński
halommnoga celownikżeński
halimnoga dopełniaczżeński

Hala (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Hala

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Halapojedyncza mianownikmęski osobowy
Halachmnoga miejscownikmęski osobowy
Halamimnoga narzędnikmęski osobowy
Haląpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Halemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Halemnoga biernikmęski zwierzęcy
Halemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Halępojedyncza biernikmęski osobowy
Halipojedyncza celownikmęski osobowy
Halipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Halipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Halopojedyncza wołaczmęski osobowy
Halommnoga celownikmęski osobowy
Halowiemnoga mianownikmęski osobowy
Halowiemnoga wołaczmęski osobowy
Halówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Halówmnoga biernikmęski osobowy

Hala (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Hala

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Halmnoga dopełniaczżeński
Halapojedyncza mianownikżeński
Halachmnoga miejscownikżeński
Halamimnoga narzędnikżeński
Haląpojedyncza narzędnikżeński
Halemnoga mianownikżeński
Halemnoga biernikżeński
Halemnoga wołaczżeński
Halępojedyncza biernikżeński
Halipojedyncza celownikżeński
Halipojedyncza miejscownikżeński
Halipojedyncza dopełniaczżeński
Halopojedyncza wołaczżeński
Halommnoga celownikżeński
Halimnoga dopełniaczżeński

hala forma nieprzeszła przest.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: halać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
halapojedyncza trzecia niedokonany
halaciemnoga druga niedokonany
halaćniedokonany
halajpojedyncza druga niedokonany
halająmnoga trzecia niedokonany
halającniedokonany
halajciemnoga druga niedokonany
halajmymnoga pierwsza niedokonany
halalimnoga męski osobowy niedokonany
halalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
halalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
halalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
halalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
halaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
halaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
halałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
halałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
halałapojedyncza żeński niedokonany
halałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
halałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
halałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
halałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
halałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
halałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
halałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
halałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
halałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
halałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
halałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
halałopojedyncza nijaki niedokonany
halałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
halałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
halałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
halałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
halałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
halałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
halałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
halałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
halałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
halałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
halałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
halałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
halałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
halampojedyncza pierwsza niedokonany
halamymnoga pierwsza niedokonany
halanoniedokonany
halaszpojedyncza druga niedokonany
halającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halająco
halającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
halańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niehalającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehalańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz