hu-la

Krzyżówka / opis słowa

tradycyjny taniec hawajski, wykonywany przez kobiety i mężczyzn przy akompaniamencie pieśni zwanej mele.

Hula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Hul

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Hulpojedyncza mianownikmęski osobowy
Hulapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Hulapojedyncza biernikmęski osobowy
Hulachmnoga miejscownikmęski osobowy
Hulamimnoga narzędnikmęski osobowy
Hulemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Hulemnoga biernikmęski zwierzęcy
Hulemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Hulempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Hulommnoga celownikmęski osobowy
Hulowipojedyncza celownikmęski osobowy
Hulowiemnoga mianownikmęski osobowy
Hulowiemnoga wołaczmęski osobowy
Hulówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Hulówmnoga biernikmęski osobowy
Hulupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Hulupojedyncza wołaczmęski osobowy

hula (nazwa pospolita) rzeczownik chor.

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: hula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
hulapojedyncza mnoga mianownikmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga dopełniaczmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga celownikmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga biernikmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga narzędnikmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga miejscownikmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga wołaczmęski rzeczowy
hulapojedyncza mnoga mianowniknijaki
hulapojedyncza mnoga dopełniacznijaki
hulapojedyncza mnoga celowniknijaki
hulapojedyncza mnoga bierniknijaki
hulapojedyncza mnoga narzędniknijaki
hulapojedyncza mnoga miejscowniknijaki
hulapojedyncza mnoga wołacznijaki

Hula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Hula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Hulapojedyncza mianownikmęski osobowy
Hulachmnoga miejscownikmęski osobowy
Hulamimnoga narzędnikmęski osobowy
Huląpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Hulemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Hulemnoga biernikmęski zwierzęcy
Hulemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Hulępojedyncza biernikmęski osobowy
Hulipojedyncza celownikmęski osobowy
Hulipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Hulipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Hulopojedyncza wołaczmęski osobowy
Hulommnoga celownikmęski osobowy
Hulowiemnoga mianownikmęski osobowy
Hulowiemnoga wołaczmęski osobowy
Hulówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Hulówmnoga biernikmęski osobowy

Hula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Hula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Hulmnoga dopełniaczżeński
Hulapojedyncza mianownikżeński
Hulachmnoga miejscownikżeński
Hulamimnoga narzędnikżeński
Huląpojedyncza narzędnikżeński
Hulemnoga mianownikżeński
Hulemnoga biernikżeński
Hulemnoga wołaczżeński
Hulępojedyncza biernikżeński
Hulipojedyncza celownikżeński
Hulipojedyncza miejscownikżeński
Hulipojedyncza dopełniaczżeński
Hulopojedyncza wołaczżeński
Hulommnoga celownikżeński
Hulimnoga dopełniaczżeński

hula forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: hulać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
hulapojedyncza trzecia niedokonany
hulaciemnoga druga niedokonany
hulaćniedokonany
hulajpojedyncza druga niedokonany
hulająmnoga trzecia niedokonany
hulającniedokonany
hulającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulająco
hulającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulajciemnoga druga niedokonany
hulajmymnoga pierwsza niedokonany
hulalimnoga męski osobowy niedokonany
hulalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hulalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
hulalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hulalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hulaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
hulaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
hulałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
hulałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hulałapojedyncza żeński niedokonany
hulałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
hulałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
hulałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hulałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
hulałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
hulałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
hulałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
hulałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hulałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hulałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
hulałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
hulałopojedyncza nijaki niedokonany
hulałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hulałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
hulałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hulałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
hulałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
hulałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
hulałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
hulałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hulałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
hulałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hulałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hulałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
hulałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
hulampojedyncza pierwsza niedokonany
hulamymnoga pierwsza niedokonany
hulaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulanoniedokonany
hulańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
hulaszpojedyncza druga niedokonany
niehulającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niehulańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz