kar-ko-łom-ny

Krzyżówka / opis słowa

niebezpieczny dla zdrowia i życia, ryzykowny.

ryzykowny, grożący niepowodzeniem.

karkołomny przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: karkołomny

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
karkołomnapojedyncza mianownikżeński równy
karkołomnapojedyncza wołaczżeński równy
karkołomnąpojedyncza biernikżeński równy
karkołomnąpojedyncza narzędnikżeński równy
karkołomnemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnepojedyncza bierniknijaki równy
karkołomnepojedyncza mianowniknijaki równy
karkołomnepojedyncza wołacznijaki równy
karkołomnegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
karkołomnegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
karkołomnejpojedyncza celownikżeński równy
karkołomnejpojedyncza dopełniaczżeński równy
karkołomnejpojedyncza miejscownikżeński równy
karkołomnemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
karkołomnimnoga mianownikmęski osobowy równy
karkołomnimnoga wołaczmęski osobowy równy
karkołomno
karkołomnypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
karkołomnypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
karkołomnypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
karkołomnychmnoga biernikmęski osobowy równy
karkołomnychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
karkołomnympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
karkołomnympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
karkołomnymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz