ki-ma

Krzyżówka / opis słowa

rodzaj profilu architektonicznego ukształtowanego esowato.

kima (nazwa pospolita) rzeczownik slang

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kima

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kimmnoga dopełniaczżeński
kimapojedyncza mianownikżeński
kimachmnoga miejscownikżeński
kimamimnoga narzędnikżeński
kimąpojedyncza narzędnikżeński
kimępojedyncza biernikżeński
kimiepojedyncza celownikżeński
kimiepojedyncza miejscownikżeński
kimopojedyncza wołaczżeński
kimommnoga celownikżeński
kimymnoga mianownikżeński
kimymnoga biernikżeński
kimymnoga wołaczżeński
kimypojedyncza dopełniaczżeński

kima forma nieprzeszła pot.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kimać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kimapojedyncza trzecia niedokonany
kimaciemnoga druga niedokonany
kimaćniedokonany
kimajpojedyncza druga niedokonany
kimająmnoga trzecia niedokonany
kimającniedokonany
kimającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimająco
kimającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimajciemnoga druga niedokonany
kimajmymnoga pierwsza niedokonany
kimalimnoga męski osobowy niedokonany
kimalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kimalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kimalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kimalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kimaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kimaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kimałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kimałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kimałapojedyncza żeński niedokonany
kimałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kimałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kimałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kimałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kimałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kimałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kimałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kimałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kimałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kimałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kimałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kimałopojedyncza nijaki niedokonany
kimałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kimałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kimałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kimałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kimałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kimałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kimałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kimałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kimałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kimałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kimałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kimałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kimałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kimampojedyncza pierwsza niedokonany
kimamymnoga pierwsza niedokonany
kimaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimanoniedokonany
kimańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kimaszpojedyncza druga niedokonany
niekimającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekimańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz