klub

Krzyżówka / opis słowa

lokal rozrywkowy, w którym się tańczy, organizuje koncerty, słucha muzyki, spotyka ze znajomymi.

organizacja, stowarzyszenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poglądach, zajęciach, które ma na celu wspólne działania, wymianę myśli i nawiązywanie kontaktów towarzyskich.

siedziba stowarzyszenia.

· Odczyt odbędzie się w klubie Sybiraków.

grupa zrzeszonych ludzi, polityków.

· Byliśmy klubem politycznym, więc obowiązywała nas dyscyplina klubowa.

klub (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: klub

słowoliczbaprzypadekrodzaj
klubpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
klubpojedyncza biernikmęski rzeczowy
klubachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
klubamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
klubempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
klubiepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
klubiepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
klubommnoga celownikmęski rzeczowy
klubowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
klubówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
klubupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
klubymnoga mianownikmęski rzeczowy
klubymnoga biernikmęski rzeczowy
klubymnoga wołaczmęski rzeczowy

Klub (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Klub

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Klubpojedyncza mianownikmęski osobowy
Klubapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Klubapojedyncza biernikmęski osobowy
Klubachmnoga miejscownikmęski osobowy
Klubamimnoga narzędnikmęski osobowy
Klubempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Klubiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Klubiepojedyncza wołaczmęski osobowy
Klubommnoga celownikmęski osobowy
Klubowipojedyncza celownikmęski osobowy
Klubowiemnoga mianownikmęski osobowy
Klubowiemnoga wołaczmęski osobowy
Klubówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Klubówmnoga biernikmęski osobowy
Klubymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Klubymnoga biernikmęski zwierzęcy
Klubymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Klub (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Klub

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Klubpojedyncza mnoga mianownikżeński
Klubpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Klubpojedyncza mnoga celownikżeński
Klubpojedyncza mnoga biernikżeński
Klubpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Klubpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Klubpojedyncza mnoga wołaczżeński

klub (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kluba

słowoliczbaprzypadekrodzaj
klubmnoga dopełniaczżeński
klubapojedyncza mianownikżeński
klubachmnoga miejscownikżeński
klubamimnoga narzędnikżeński
klubąpojedyncza narzędnikżeński
klubępojedyncza biernikżeński
klubiepojedyncza celownikżeński
klubiepojedyncza miejscownikżeński
klubopojedyncza wołaczżeński
klubommnoga celownikżeński
klubymnoga mianownikżeński
klubymnoga biernikżeński
klubymnoga wołaczżeński
klubypojedyncza dopełniaczżeński

Klub (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kluba

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Klubmnoga dopełniaczżeński
Klubapojedyncza mianownikżeński
Klubachmnoga miejscownikżeński
Klubamimnoga narzędnikżeński
Klubąpojedyncza narzędnikżeński
Klubępojedyncza biernikżeński
Klubiepojedyncza celownikżeński
Klubiepojedyncza miejscownikżeński
Klubopojedyncza wołaczżeński
Klubommnoga celownikżeński
Klubymnoga mianownikżeński
Klubymnoga biernikżeński
Klubymnoga wołaczżeński
Klubypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz