ko-ci

Krzyżówka / opis słowa

dotyczący kota - zwierzęcia domowego.

· Potrzebna nam jest kocia kuweta, a nie taka maleńka dla królika.

o ruchu: podobny jak u kota, nacechowany gracją, zgrabnością, zwinnością.

podobny jak u kota pod względem wyglądu.

· Jej kocie soczewki są hipnotyzujące, ma w nich naprawdę nieludzkie spojrzenie.

koci przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
rodzaj: męski zwierzęcy
rodzaj: męski rzeczowy
stopień: równy

Forma podstawowa: koci

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
kocimnoga mianownikmęski osobowy równy
kocimnoga wołaczmęski osobowy równy
kocipojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
kocipojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
kocipojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
kociapojedyncza mianownikżeński równy
kociapojedyncza wołaczżeński równy
kociąpojedyncza biernikżeński równy
kociąpojedyncza narzędnikżeński równy
kocichmnoga biernikmęski osobowy równy
kocichmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kocichmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kociemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kociemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kociemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kociepojedyncza bierniknijaki równy
kociepojedyncza mianowniknijaki równy
kociepojedyncza wołacznijaki równy
kociegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
kociegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kociejpojedyncza celownikżeński równy
kociejpojedyncza dopełniaczżeński równy
kociejpojedyncza miejscownikżeński równy
kociemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kocimmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kocimpojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kocimpojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kocimimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kocio

Koci (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kocia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kocipojedyncza celownikmęski osobowy
Kocipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kocipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kociapojedyncza mianownikmęski osobowy
Kociachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kociamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kociąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kociemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kociemnoga biernikmęski zwierzęcy
Kociemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kociępojedyncza biernikmęski osobowy
Kociopojedyncza wołaczmęski osobowy
Kociommnoga celownikmęski osobowy
Kociowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kociowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kociówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kociówmnoga biernikmęski osobowy

Koci (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kocia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kocimnoga dopełniaczżeński
Kocipojedyncza celownikżeński
Kocipojedyncza miejscownikżeński
Kocipojedyncza dopełniaczżeński
Kociapojedyncza mianownikżeński
Kociachmnoga miejscownikżeński
Kociamimnoga narzędnikżeński
Kociąpojedyncza narzędnikżeński
Kociemnoga mianownikżeński
Kociemnoga biernikżeński
Kociemnoga wołaczżeński
Kociępojedyncza biernikżeński
Kociopojedyncza wołaczżeński
Kociommnoga celownikżeński

koci forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kocić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kocąmnoga trzecia niedokonany
kocącniedokonany
kocącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocąco
kocącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
koceńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kocępojedyncza pierwsza niedokonany
kocipojedyncza trzecia niedokonany
kociciemnoga druga niedokonany
kocićniedokonany
kocilimnoga męski osobowy niedokonany
kocilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kocilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kocilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kocilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kociliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kociliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kociłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kociłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kociłapojedyncza żeński niedokonany
kociłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kociłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kociłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kociłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kociłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kociłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kociłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kociłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kociłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kociłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kociłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kociłopojedyncza nijaki niedokonany
kociłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kociłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kociłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kociłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kociłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kociłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kociłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kociłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kociłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kociłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kociłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kociłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kociłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kocimymnoga pierwsza niedokonany
kociszpojedyncza druga niedokonany
kocononiedokonany
koćpojedyncza druga niedokonany
koćciemnoga druga niedokonany
koćmymnoga pierwsza niedokonany
niekocącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekocącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekoceńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

koci forma nieprzeszła pot.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kocić

słowoliczbarodzajosobaaspekt
kocąmnoga trzecia niedokonany
kocącniedokonany
kocępojedyncza pierwsza niedokonany
kocipojedyncza trzecia niedokonany
kociciemnoga druga niedokonany
kocićniedokonany
kocilimnoga męski osobowy niedokonany
kocilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kocilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kocilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kocilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kociliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kociliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kociłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kociłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kociłapojedyncza żeński niedokonany
kociłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kociłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kociłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kociłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kociłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kociłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kociłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kociłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kociłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kociłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kociłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kociłopojedyncza nijaki niedokonany
kociłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kociłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kociłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kociłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kociłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kociłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kociłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kociłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kociłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kociłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kociłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kociłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kociłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kocimymnoga pierwsza niedokonany
kociszpojedyncza druga niedokonany
kocononiedokonany
koćpojedyncza druga niedokonany
koćciemnoga druga niedokonany
koćmymnoga pierwsza niedokonany

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz