ko-cioł

Krzyżówka / opis słowa

urządzenie do spalania paliw stałych, gazowych lub olejowych w celu podgrzania nośnika ciepła (najczęściej wody) cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania.

instrument perkusyjny z rodziny membranofonów; składa się z błony zwanej membraną, rozpiętej ponad korpusem w kształcie misy, zwyczajowo wykonanym z miedzi.

duży, metalowy garnek, najczęściej zamykany pokrywą.

zawartość kotła, dużego głębokiego metalowego naczynia, zwykle zamykanego pokrywą, służącego do gotowania.

· Zagrzałyśmy w kuchni kocioł wody.

kocioł (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: kocioł

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kociołpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kociołpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kotlepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kotlepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
kotłapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kotłachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kotłamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kotłempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kotłommnoga celownikmęski rzeczowy
kotłowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kotłówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kotłymnoga mianownikmęski rzeczowy
kotłymnoga biernikmęski rzeczowy
kotłymnoga wołaczmęski rzeczowy

Kocioł (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Kocioł

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kociolepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Kociolepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Kociołpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Kociołpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Kociołapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Kociołachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Kociołamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Kociołempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Kociołommnoga celownikmęski rzeczowy
Kociołowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Kociołówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Kociołymnoga mianownikmęski rzeczowy
Kociołymnoga biernikmęski rzeczowy
Kociołymnoga wołaczmęski rzeczowy

Kocioł (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kocioł

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kociolepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kociolepojedyncza wołaczmęski osobowy
Kociołpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kociołapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kociołapojedyncza biernikmęski osobowy
Kociołachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kociołamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kociołempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kociołommnoga celownikmęski osobowy
Kociołowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kociołowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kociołowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kociołówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kociołówmnoga biernikmęski osobowy
Kociołymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kociołymnoga biernikmęski zwierzęcy
Kociołymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Kocioł (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kocioł

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kociołpojedyncza mnoga mianownikżeński
Kociołpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Kociołpojedyncza mnoga celownikżeński
Kociołpojedyncza mnoga biernikżeński
Kociołpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Kociołpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Kociołpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz