ko-ka

Krzyżówka / opis słowa

.

.

Koka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kokapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kokimnoga mianownikmęski rzeczowy
kokimnoga biernikmęski rzeczowy
kokimnoga wołaczmęski rzeczowy
kokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kokommnoga celownikmęski rzeczowy
kokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Kokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kokapojedyncza biernikmęski osobowy
Kokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Kokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kokommnoga celownikmęski osobowy
Kokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kokówmnoga biernikmęski osobowy
Kokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kokupojedyncza wołaczmęski osobowy

koka (nazwa pospolita) rzeczownik żegl.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: kok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kokpojedyncza mianownikmęski osobowy
kokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
kokapojedyncza biernikmęski osobowy
kokachmnoga miejscownikmęski osobowy
kokamimnoga narzędnikmęski osobowy
kokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
kokimnoga biernikmęski zwierzęcy
kokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
kokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
kokommnoga celownikmęski osobowy
kokowipojedyncza celownikmęski osobowy
kokowiemnoga mianownikmęski osobowy
kokowiemnoga wołaczmęski osobowy
kokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
kokówmnoga biernikmęski osobowy
kokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
kokupojedyncza wołaczmęski osobowy
Kokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Kokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Kokpojedyncza mnoga celownikżeński
Kokpojedyncza mnoga biernikżeński
Kokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Kokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Kokpojedyncza mnoga wołaczżeński

koka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: koka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kocepojedyncza celownikżeński
kocepojedyncza miejscownikżeński
kokmnoga dopełniaczżeński
kokapojedyncza mianownikżeński
kokachmnoga miejscownikżeński
kokamimnoga narzędnikżeński
kokąpojedyncza narzędnikżeński
kokępojedyncza biernikżeński
kokimnoga mianownikżeński
kokimnoga biernikżeński
kokimnoga wołaczżeński
kokipojedyncza dopełniaczżeński
kokopojedyncza wołaczżeński
kokommnoga celownikżeński

koka forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kokać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kokapojedyncza trzecia niedokonany
kokaciemnoga druga niedokonany
kokaćniedokonany
kokajpojedyncza druga niedokonany
kokająmnoga trzecia niedokonany
kokającniedokonany
kokającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokająco
kokającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokajciemnoga druga niedokonany
kokajmymnoga pierwsza niedokonany
kokalimnoga męski osobowy niedokonany
kokalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kokalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kokalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kokalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kokaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kokaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kokałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kokałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kokałapojedyncza żeński niedokonany
kokałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kokałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kokałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kokałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kokałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kokałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kokałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kokałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kokałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kokałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kokałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kokałopojedyncza nijaki niedokonany
kokałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kokałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kokałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kokałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kokałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kokałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kokałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kokałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kokałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kokałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kokałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kokałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kokałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kokampojedyncza pierwsza niedokonany
kokamymnoga pierwsza niedokonany
kokaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokanoniedokonany
kokańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kokaszpojedyncza druga niedokonany
niekokającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekokańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz