ko-lej

Krzyżówka / opis słowa

przebieg życia, wydarzenia rozłożone w czasie.

linia, po której poruszają się pociągi, cała infrastruktura.

pociąg, lokomotywa i wagony.

· Wyszła na dworzec po brata, który przyjechał do niej koleją.

przedsiębiorstwo, które jest właścicielem i zarządcą kolei - transportu szynowego.

· Od dziecka lubiłem podróżować, dlatego zatrudniłem się na kolei.

następowanie czegoś po czymś, kolejność w czasie.

Kolej (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kolej

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kolejpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kolejapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kolejapojedyncza biernikmęski osobowy
Kolejachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kolejamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kolejemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kolejemnoga biernikmęski zwierzęcy
Kolejemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kolejempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kolejommnoga celownikmęski osobowy
Kolejowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kolejowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kolejowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kolejówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kolejówmnoga biernikmęski osobowy
Kolejupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kolejupojedyncza wołaczmęski osobowy

kolej (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kolej

słowoliczbaprzypadekrodzaj
koleimnoga dopełniaczżeński
koleipojedyncza celownikżeński
koleipojedyncza miejscownikżeński
koleipojedyncza dopełniaczżeński
koleipojedyncza wołaczżeński
kolejpojedyncza biernikżeński
kolejpojedyncza mianownikżeński
kolejachmnoga miejscownikżeński
kolejamimnoga narzędnikżeński
kolejąpojedyncza narzędnikżeński
kolejemnoga mianownikżeński
kolejemnoga biernikżeński
kolejemnoga wołaczżeński
kolejommnoga celownikżeński

Kolej (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kolej

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kolejpojedyncza mnoga mianownikżeński
Kolejpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Kolejpojedyncza mnoga celownikżeński
Kolejpojedyncza mnoga biernikżeński
Kolejpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Kolejpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Kolejpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz