ko-mar

Krzyżówka / opis słowa

owad z rzędu muchówek, z rodziny komarowatych.

komar (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: komar

słowoliczbaprzypadekrodzaj
komarpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
komarapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
komarapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
komarachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
komaramimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
komarempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
komarommnoga celownikmęski zwierzęcy
komarowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
komarówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
komarymnoga mianownikmęski zwierzęcy
komarymnoga biernikmęski zwierzęcy
komarymnoga wołaczmęski zwierzęcy
komarzepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
komarzepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy

Komar (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Komar

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Komarpojedyncza mianownikmęski osobowy
Komarapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Komarapojedyncza biernikmęski osobowy
Komarachmnoga miejscownikmęski osobowy
Komaramimnoga narzędnikmęski osobowy
Komarempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Komarommnoga celownikmęski osobowy
Komarowipojedyncza celownikmęski osobowy
Komarowiemnoga mianownikmęski osobowy
Komarowiemnoga wołaczmęski osobowy
Komarówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Komarówmnoga biernikmęski osobowy
Komarymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Komarymnoga biernikmęski zwierzęcy
Komarymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Komarzepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Komarzepojedyncza wołaczmęski osobowy

Komar (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Komar

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Komarpojedyncza mnoga mianownikżeński
Komarpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Komarpojedyncza mnoga celownikżeński
Komarpojedyncza mnoga biernikżeński
Komarpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Komarpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Komarpojedyncza mnoga wołaczżeński

Komar (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Komary

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Komarmnoga dopełniacznijaki
Komarachmnoga miejscowniknijaki
Komaramimnoga narzędniknijaki
Komarommnoga celowniknijaki
Komarymnoga mianowniknijaki
Komarymnoga bierniknijaki
Komarymnoga wołacznijaki
Komarmnoga dopełniacznijaki
Komarachmnoga miejscowniknijaki
Komaramimnoga narzędniknijaki
Komarommnoga celowniknijaki
Komarymnoga mianowniknijaki
Komarymnoga bierniknijaki
Komarymnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz