ko-min

Krzyżówka / opis słowa

konstrukcja odprowadzająca powietrze (np. dym) z pomieszczeń budynku.

w geologii - naturlanie powstała w skale wnęka o pionowych ścianach.

w górnictwie - rodzaj wysokiej pionowej wyrwy.

pionowy, wznoszący prąd powietrza, wywołany na przykład nierównomiernym nagrzaniem podłoża przez słońce.

komin (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: komin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kominpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kominpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kominapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kominachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kominamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kominempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kominiepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kominiepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
kominommnoga celownikmęski rzeczowy
kominowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kominówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kominymnoga mianownikmęski rzeczowy
kominymnoga biernikmęski rzeczowy
kominymnoga wołaczmęski rzeczowy

Komin (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Komin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kominpojedyncza mnoga mianownikżeński
Kominpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Kominpojedyncza mnoga celownikżeński
Kominpojedyncza mnoga biernikżeński
Kominpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Kominpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Kominpojedyncza mnoga wołaczżeński

Komin (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Komin

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kominpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kominapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kominapojedyncza biernikmęski osobowy
Kominachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kominamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kominempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kominiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kominiepojedyncza wołaczmęski osobowy
Kominommnoga celownikmęski osobowy
Kominowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kominowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kominowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kominówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kominówmnoga biernikmęski osobowy
Kominymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kominymnoga biernikmęski zwierzęcy
Kominymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz