ko-pia

Krzyżówka / opis słowa

rzecz dokładnie odtworzona z oryginału.

· Powiesił w domu kopię znanego obrazu i od razu poczuł się lepiej w tym stylizowanym na luksusowe wnętrzu.

kserokopia - skserowany kolejny egzemplarz oryginału.

· Zrobiliśmy kopie wszystkich potrzebnych dokumentów i złożyliśmy je w urzędzie.

skopiowana z negatywu, naświetlona i obrobiona taśma filmowa (dziś może to być też inny niż taśma nośnik), przeznaczona do wielokrotnego odtwarzania.

· Podczas festiwalu dysponowaliśmy jedynie bardzo słabą cyfrową kopią tego filmu, ale obejrzenie go to była dla naszego DKFu prawdziwa gratka, bo ten obraz to legenda.

odbitka z negatywu lub pozytywu, kopia fotograficzna.

· Jak będziesz wywoływał te zdjęcia u fotografa, zamów też kopie dla mnie.

podobizna, najczęściej wydrukowany wizerunek czegoś.

· Lubię książki o sztuce, w których kopie obrazów są umieszczone na wklejkach z papieru kredowego.

rodzaj broni drzewcowej wywodzącej się od włóczni.

· W dawnych czasach konni wojownicy bardzo często używali kopii, żeby strącać wrogów z koni.

w średniowieczu: podstawowa jednostka organizacyjna w ciężkozbrojnej jeździe rycerskiej.

· Jego ostatnia niezdziesiątkowana kopia stała przygotowana do ataku na konnicę wroga.

dany egzemplarz czegoś produkowanego seryjnie, zwykle używane w odniesieniu do nośnika tekstu kultury.

· To musi być twoja książka, bo moja kopia miała ekslibrys.
· Miałem ten film, ale ty nie pożyczyłeś ode mnie tego egzemplarza, moja kopia miała uszkodzone pudełko.

Kopia (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kopia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kopiapojedyncza mianownikżeński
Kopiachmnoga miejscownikżeński
Kopiamimnoga narzędnikżeński
Kopiąpojedyncza narzędnikżeński
Kopiemnoga mianownikżeński
Kopiemnoga biernikżeński
Kopiemnoga wołaczżeński
Kopiępojedyncza biernikżeński
Kopiimnoga dopełniaczżeński
Kopiipojedyncza celownikżeński
Kopiipojedyncza miejscownikżeński
Kopiipojedyncza dopełniaczżeński
Kopiopojedyncza wołaczżeński
Kopiommnoga celownikżeński

kopia (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kopia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kopiapojedyncza mianownikżeński
kopiachmnoga miejscownikżeński
kopiamimnoga narzędnikżeński
kopiąpojedyncza narzędnikżeński
kopiemnoga mianownikżeński
kopiemnoga biernikżeński
kopiemnoga wołaczżeński
kopiępojedyncza biernikżeński
kopiipojedyncza celownikżeński
kopiipojedyncza miejscownikżeński
kopiipojedyncza dopełniaczżeński
kopiopojedyncza wołaczżeński
kopiommnoga celownikżeński
kopiimnoga dopełniaczżeński
kopijmnoga dopełniaczżeński

Kopia (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kopia

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kopiapojedyncza mianownikmęski osobowy
Kopiachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kopiamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kopiąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kopiemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kopiemnoga biernikmęski zwierzęcy
Kopiemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kopiępojedyncza biernikmęski osobowy
Kopiipojedyncza celownikmęski osobowy
Kopiipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kopiipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kopiopojedyncza wołaczmęski osobowy
Kopiommnoga celownikmęski osobowy
Kopiowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kopiowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kopiówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kopiówmnoga biernikmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz