ko-sa

Krzyżówka / opis słowa

ostra nauczycielka.

narzędzie rolnicze służące do ścinania zbóż lub traw, które składa się z wygiętego ostrza zamocowanego na drzewcu.

Kosa (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kos

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kospojedyncza mianownikmęski osobowy
Kosapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kosapojedyncza biernikmęski osobowy
Kosachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kosamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kosempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kosiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kosiepojedyncza wołaczmęski osobowy
Kosommnoga celownikmęski osobowy
Kosowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kosowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kosowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kosówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kosówmnoga biernikmęski osobowy
Kosymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kosymnoga biernikmęski zwierzęcy
Kosymnoga wołaczmęski zwierzęcy

kosa (nazwa pospolita) rzeczownik zool.

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: kos

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kospojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
kosapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
kosapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
kosachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
kosamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
kosempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
kosiepojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
kosiepojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
kosommnoga celownikmęski zwierzęcy
kosowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
kosówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
kosymnoga mianownikmęski zwierzęcy
kosymnoga biernikmęski zwierzęcy
kosymnoga wołaczmęski zwierzęcy

kosa (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kosmnoga dopełniaczżeński
kosapojedyncza mianownikżeński
kosachmnoga miejscownikżeński
kosamimnoga narzędnikżeński
kosąpojedyncza narzędnikżeński
kosępojedyncza biernikżeński
kosiepojedyncza celownikżeński
kosiepojedyncza miejscownikżeński
kosopojedyncza wołaczżeński
kosommnoga celownikżeński
kosymnoga mianownikżeński
kosymnoga biernikżeński
kosymnoga wołaczżeński
kosypojedyncza dopełniaczżeński

Kosa (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kosapojedyncza mianownikmęski osobowy
Kosachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kosamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kosąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kosępojedyncza biernikmęski osobowy
Kosiepojedyncza celownikmęski osobowy
Kosiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kosopojedyncza wołaczmęski osobowy
Kosommnoga celownikmęski osobowy
Kosowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kosowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kosówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kosówmnoga biernikmęski osobowy
Kosymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kosymnoga biernikmęski zwierzęcy
Kosymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kosypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

Kosa (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kosa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kosmnoga dopełniaczżeński
Kosapojedyncza mianownikżeński
Kosachmnoga miejscownikżeński
Kosamimnoga narzędnikżeński
Kosąpojedyncza narzędnikżeński
Kosępojedyncza biernikżeński
Kosiepojedyncza celownikżeński
Kosiepojedyncza miejscownikżeński
Kosopojedyncza wołaczżeński
Kosommnoga celownikżeński
Kosymnoga mianownikżeński
Kosymnoga biernikżeński
Kosymnoga wołaczżeński
Kosypojedyncza dopełniaczżeński

kosa przymiotnik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński
stopień: równy

Forma podstawowa: kosy

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
Kosmnoga dopełniacznijaki
Kosachmnoga miejscowniknijaki
Kosamimnoga narzędniknijaki
Kosommnoga celowniknijaki
Kosówmnoga dopełniacznijaki
Kosymnoga mianowniknijaki
Kosymnoga bierniknijaki
Kosymnoga wołacznijaki
Kosmnoga dopełniacznijaki
Kosachmnoga miejscowniknijaki
Kosamimnoga narzędniknijaki
Kosommnoga celowniknijaki
Kosówmnoga dopełniacznijaki
Kosymnoga mianowniknijaki
Kosymnoga bierniknijaki
Kosymnoga wołacznijaki
kosapojedyncza mianownikżeński równy
kosapojedyncza wołaczżeński równy
kosąpojedyncza biernikżeński równy
kosąpojedyncza narzędnikżeński równy
kosemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosepojedyncza bierniknijaki równy
kosepojedyncza mianowniknijaki równy
kosepojedyncza wołacznijaki równy
kosegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
kosegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kosejpojedyncza celownikżeński równy
kosejpojedyncza dopełniaczżeński równy
kosejpojedyncza miejscownikżeński równy
kosemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kosimnoga mianownikmęski osobowy równy
kosimnoga wołaczmęski osobowy równy
koso
kosypojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
kosypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
kosypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
kosychmnoga biernikmęski osobowy równy
kosychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
kosympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kosympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
kosymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz