ko-war

Krzyżówka / opis słowa

stop zawierający przeciętnie 30% niklu, 20% kobaltu i 50% żelaza.

kowar (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: kowar

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kowarpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kowarpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kowarachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kowaramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kowarempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kowarommnoga celownikmęski rzeczowy
kowarowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kowarówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kowarupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kowarymnoga mianownikmęski rzeczowy
kowarymnoga biernikmęski rzeczowy
kowarymnoga wołaczmęski rzeczowy
kowarzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kowarzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Kowar (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kowara

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kowarmnoga dopełniaczżeński
Kowarapojedyncza mianownikżeński
Kowarachmnoga miejscownikżeński
Kowaramimnoga narzędnikżeński
Kowarąpojedyncza narzędnikżeński
Kowarępojedyncza biernikżeński
Kowaropojedyncza wołaczżeński
Kowarommnoga celownikżeński
Kowarymnoga mianownikżeński
Kowarymnoga biernikżeński
Kowarymnoga wołaczżeński
Kowarypojedyncza dopełniaczżeński
Kowarzepojedyncza celownikżeński
Kowarzepojedyncza miejscownikżeński

Kowar (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Kowary

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kowarmnoga dopełniacznijaki
Kowarachmnoga miejscowniknijaki
Kowaramimnoga narzędniknijaki
Kowarommnoga celowniknijaki
Kowarymnoga mianowniknijaki
Kowarymnoga bierniknijaki
Kowarymnoga wołacznijaki
Kowarmnoga dopełniacznijaki
Kowarachmnoga miejscowniknijaki
Kowaramimnoga narzędniknijaki
Kowarommnoga celowniknijaki
Kowarymnoga mianowniknijaki
Kowarymnoga bierniknijaki
Kowarymnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz