kra-je

kraje (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: kraj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
krajpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
krajpojedyncza biernikmęski rzeczowy
krajachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
krajamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
krajemnoga mianownikmęski rzeczowy
krajemnoga biernikmęski rzeczowy
krajemnoga wołaczmęski rzeczowy
krajempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
krajommnoga celownikmęski rzeczowy
krajowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
krajówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
krajupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
krajupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
krajupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Kraje (nazwisko) rzeczownik deprecjatywny

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: Kraj

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Krajpojedyncza mianownikmęski osobowy
Krajapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Krajapojedyncza biernikmęski osobowy
Krajachmnoga miejscownikmęski osobowy
Krajamimnoga narzędnikmęski osobowy
Krajemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Krajemnoga biernikmęski zwierzęcy
Krajemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Krajempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Krajommnoga celownikmęski osobowy
Krajowipojedyncza celownikmęski osobowy
Krajowiemnoga mianownikmęski osobowy
Krajowiemnoga wołaczmęski osobowy
Krajówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Krajówmnoga biernikmęski osobowy
Krajupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Krajupojedyncza wołaczmęski osobowy

kraje forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: krajać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
krajpojedyncza druga niedokonany
krajaćniedokonany
krajalimnoga męski osobowy niedokonany
krajalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krajalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krajalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krajalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krajaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krajaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krajałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
krajałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krajałapojedyncza żeński niedokonany
krajałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
krajałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
krajałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krajałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
krajałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krajałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
krajałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krajałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krajałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krajałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krajałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krajałopojedyncza nijaki niedokonany
krajałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krajałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krajałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krajałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
krajałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krajałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
krajałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
krajałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krajałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krajałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krajałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krajałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krajałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krajanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanoniedokonany
krajanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krająmnoga trzecia niedokonany
krającniedokonany
krającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krająco
krającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krajciemnoga druga niedokonany
krajepojedyncza trzecia niedokonany
krajeciemnoga druga niedokonany
krajemymnoga pierwsza niedokonany
krajeszpojedyncza druga niedokonany
krajępojedyncza pierwsza niedokonany
krajmymnoga pierwsza niedokonany
niekrajanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrajańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz