krew

Krzyżówka / opis słowa

płyn ustrojowy (zwierzęca płynna tkanka łączna), który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

w zootechnice - przynależność rasowa zwierzęcia.

· W Wielkiej Brytanii koń angloarabski może być wpisany do księgi stadnej, gdy ma co najmniej 1/8 krwi arabskiej.

pokrewieństwo biologiczne dwojga lub więcej osób, posiadanie przez te osoby wspólnych przodków.

· Jesteśmy jednej krwi, wiesz, że cię nie zostawię.

temperament, zwłaszcza ekspresywny.

· Nie potrafił usiedzieć w miejscu, to już leżało w jego krwi.

śmierć, zwłaszcza tragiczna i okrutna.

· Popatrzyła na pobojowisko i zemdliło ją na widok ogromu niewinnej krwi.

krew (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: krew

słowoliczbaprzypadekrodzaj
krewpojedyncza biernikżeński
krewpojedyncza mianownikżeński
krwimnoga dopełniaczżeński
krwipojedyncza celownikżeński
krwipojedyncza miejscownikżeński
krwipojedyncza dopełniaczżeński
krwipojedyncza wołaczżeński
krwiachmnoga miejscownikżeński
krwiamimnoga narzędnikżeński
krwiąpojedyncza narzędnikżeński
krwiemnoga mianownikżeński
krwiemnoga biernikżeński
krwiemnoga wołaczżeński
krwiommnoga celownikżeński

krew (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: krewa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
krewmnoga dopełniaczżeński
krewapojedyncza mianownikżeński
krewachmnoga miejscownikżeński
krewamimnoga narzędnikżeński
krewąpojedyncza narzędnikżeński
krewępojedyncza biernikżeński
krewiepojedyncza celownikżeński
krewiepojedyncza miejscownikżeński
krewopojedyncza wołaczżeński
krewommnoga celownikżeński
krewymnoga mianownikżeński
krewymnoga biernikżeński
krewymnoga wołaczżeński
krewypojedyncza dopełniaczżeński

krew rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: krewić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
krewpojedyncza druga niedokonany
krewciemnoga druga niedokonany
krewipojedyncza trzecia niedokonany
krewiąmnoga trzecia niedokonany
krewiącniedokonany
krewiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiąco
krewiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiciemnoga druga niedokonany
krewićniedokonany
krewieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krewiępojedyncza pierwsza niedokonany
krewilimnoga męski osobowy niedokonany
krewilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krewilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krewilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krewilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krewiliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krewiliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krewiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
krewiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krewiłapojedyncza żeński niedokonany
krewiłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
krewiłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
krewiłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krewiłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
krewiłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krewiłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
krewiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krewiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krewiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krewiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krewiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krewiłopojedyncza nijaki niedokonany
krewiłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krewiłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krewiłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krewiłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
krewiłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krewiłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
krewiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
krewiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krewiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krewiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krewiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krewiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krewiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krewimymnoga pierwsza niedokonany
krewiononiedokonany
krewiszpojedyncza druga niedokonany
krewmymnoga pierwsza niedokonany
niekrewiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrewieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz