krok

Krzyżówka / opis słowa

postęp, jakieś ważne osiągnięcie.

· To odkrycie było wielkim krokiem dla historii medycyny.

sposób chodzenia.

· Szła tanecznym krokiem.
· Słychać było czyjś ciężki krok i sapanie.

posunięcie, postepek, czyn; coś, co ktoś robi, aby coś osiągnąć.

· Wciąż nie mogę się zdobyć na ten ryzykowny krok, ale niewykluczone, że jego wykonanie jest niezbędne.

krocze, część ciała pomiędzy nogami.

· Poczuła rozkosz w kroku na myśl o zbliżającym się seansie ambitnego kina erotycznego.

część ubrania (np. spodni, rajstop), która przylega do krocza.

· Spodenki przetarły mi się w kroku, muszę kupić nowe przed wyjazdem.

sposób poruszania się, element układu ruchów w jakiejś dyscyplinie.

· Zatańczyłabym, ale nie znam kroków.
· Opanowałam krok łyżwowy.

jednostka długości stosowana od czasów starożytnego Rzymu.

jedno stąpnięcie - wykonuje się ich wiele podczas chodzenia.

· Miała taki skurcz w stopie, że nie mogła kroku zrobić.
· Przesuń się dwa kroki w prawo, to będzie lepsza kompozycja na zdjęciu.

odległość, jaką można pokonać idąc - określenie często używane przenośnie, a nie na określenie dokładnej odległości.

· Ten sklep jest kilka kroków stąd.
· Nie mogę uwierzyć - ten wypadek wydarzył się o krok od twojej podstawówki, przecież mogło zginąć w nim jakieś dziecko!

Krok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Krok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Krokpojedyncza mianownikmęski osobowy
Krokapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Krokapojedyncza biernikmęski osobowy
Krokachmnoga miejscownikmęski osobowy
Krokamimnoga narzędnikmęski osobowy
Krokimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Krokimnoga biernikmęski zwierzęcy
Krokimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Krokiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Krokommnoga celownikmęski osobowy
Krokowipojedyncza celownikmęski osobowy
Krokowiemnoga mianownikmęski osobowy
Krokowiemnoga wołaczmęski osobowy
Krokówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Krokówmnoga biernikmęski osobowy
Krokupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Krokupojedyncza wołaczmęski osobowy

Krok (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Krok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Krokpojedyncza mnoga mianownikżeński
Krokpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Krokpojedyncza mnoga celownikżeński
Krokpojedyncza mnoga biernikżeński
Krokpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Krokpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Krokpojedyncza mnoga wołaczżeński

krok (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: krok

słowoliczbaprzypadekrodzaj
krokpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
krokpojedyncza biernikmęski rzeczowy
krokachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
krokamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
krokimnoga mianownikmęski rzeczowy
krokimnoga biernikmęski rzeczowy
krokimnoga wołaczmęski rzeczowy
krokiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
krokommnoga celownikmęski rzeczowy
krokowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
krokówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
krokupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
krokupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
krokupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz