krup

Krzyżówka / opis słowa

choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniająca się w bezgłos w końcowym stadium).

· Przy braku odpowiedniej pomocy krup prowadzi do uduszenia się.

krup (nazwa pospolita) rzeczownik med.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: krup

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kruppojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kruppojedyncza biernikmęski rzeczowy
krupachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
krupamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
krupempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
krupiepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
krupiepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
krupommnoga celownikmęski rzeczowy
krupowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
krupówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
krupupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
krupymnoga mianownikmęski rzeczowy
krupymnoga biernikmęski rzeczowy
krupymnoga wołaczmęski rzeczowy

krup (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: krupa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
krupmnoga dopełniaczżeński
krupapojedyncza mianownikżeński
krupachmnoga miejscownikżeński
krupamimnoga narzędnikżeński
krupąpojedyncza narzędnikżeński
krupępojedyncza biernikżeński
krupiepojedyncza celownikżeński
krupiepojedyncza miejscownikżeński
krupopojedyncza wołaczżeński
krupommnoga celownikżeński
krupymnoga mianownikżeński
krupymnoga biernikżeński
krupymnoga wołaczżeński
krupypojedyncza dopełniaczżeński

Krup (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Krupa

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Krupmnoga dopełniaczżeński
Krupapojedyncza mianownikżeński
Krupachmnoga miejscownikżeński
Krupamimnoga narzędnikżeński
Krupąpojedyncza narzędnikżeński
Krupępojedyncza biernikżeński
Krupiepojedyncza celownikżeński
Krupiepojedyncza miejscownikżeński
Krupopojedyncza wołaczżeński
Krupommnoga celownikżeński
Krupymnoga mianownikżeński
Krupymnoga biernikżeński
Krupymnoga wołaczżeński
Krupypojedyncza dopełniaczżeński

krup rozkaźnik

liczba: pojedyncza
osoba: druga
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: krupić

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kruppojedyncza druga niedokonany
krupciemnoga druga niedokonany
krupipojedyncza trzecia niedokonany
krupiąmnoga trzecia niedokonany
krupiącniedokonany
krupiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiąco
krupiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiciemnoga druga niedokonany
krupićniedokonany
krupieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
krupiępojedyncza pierwsza niedokonany
krupilimnoga męski osobowy niedokonany
krupilimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krupilibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
krupilibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krupilibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krupiliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
krupiliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
krupiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
krupiłpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krupiłapojedyncza żeński niedokonany
krupiłapojedyncza żeński trzecia niedokonany
krupiłabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
krupiłabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krupiłabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
krupiłampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
krupiłaśpojedyncza żeński druga niedokonany
krupiłbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
krupiłbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krupiłbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krupiłempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
krupiłeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
krupiłopojedyncza nijaki niedokonany
krupiłopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krupiłobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
krupiłobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krupiłobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
krupiłompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
krupiłośpojedyncza nijaki druga niedokonany
krupiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
krupiłymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krupiłybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
krupiłybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krupiłybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krupiłyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
krupiłyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
krupimymnoga pierwsza niedokonany
krupiononiedokonany
krupiszpojedyncza druga niedokonany
krupmymnoga pierwsza niedokonany
niekrupiącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupiącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekrupieńmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Krup (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Krupy

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Krupmnoga dopełniacznijaki
Krupachmnoga miejscowniknijaki
Krupamimnoga narzędniknijaki
Krupommnoga celowniknijaki
Krupymnoga mianowniknijaki
Krupymnoga bierniknijaki
Krupymnoga wołacznijaki
Krupmnoga dopełniacznijaki
Krupachmnoga miejscowniknijaki
Krupamimnoga narzędniknijaki
Krupommnoga celowniknijaki
Krupymnoga mianowniknijaki
Krupymnoga bierniknijaki
Krupymnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz