ku-la

Krzyżówka / opis słowa

bryła geometryczna w kształcie kuli.

sprzęt sportowy w kształcie kuli, używany w dyscyplinie pchnięcia kulą.

kształt bryły, mającej środek równo oddalony od obrzegów tej bryły.

sprzęt rehabilitacyjny, służący do podpierania się podczas chodzenia.

Kula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kul

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kulpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kulapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kulapojedyncza biernikmęski osobowy
Kulachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kulamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kulemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kulemnoga biernikmęski zwierzęcy
Kulemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kulempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kulommnoga celownikmęski osobowy
Kulowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kulowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kulowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kulówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kulówmnoga biernikmęski osobowy
Kulupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kulupojedyncza wołaczmęski osobowy

kula (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kulmnoga dopełniaczżeński
kulapojedyncza mianownikżeński
kulachmnoga miejscownikżeński
kulamimnoga narzędnikżeński
kuląpojedyncza narzędnikżeński
kulemnoga mianownikżeński
kulemnoga biernikżeński
kulemnoga wołaczżeński
kulępojedyncza biernikżeński
kulipojedyncza celownikżeński
kulipojedyncza miejscownikżeński
kulipojedyncza dopełniaczżeński
kulopojedyncza wołaczżeński
kulommnoga celownikżeński
kulimnoga dopełniaczżeński

Kula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kulmnoga dopełniaczżeński
Kulapojedyncza mianownikżeński
Kulachmnoga miejscownikżeński
Kulamimnoga narzędnikżeński
Kuląpojedyncza narzędnikżeński
Kulemnoga mianownikżeński
Kulemnoga biernikżeński
Kulemnoga wołaczżeński
Kulępojedyncza biernikżeński
Kulipojedyncza celownikżeński
Kulipojedyncza miejscownikżeński
Kulipojedyncza dopełniaczżeński
Kulopojedyncza wołaczżeński
Kulommnoga celownikżeński
Kulimnoga dopełniaczżeński

Kula (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kula

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kulapojedyncza mianownikmęski osobowy
Kulachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kulamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kuląpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kulemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kulemnoga biernikmęski zwierzęcy
Kulemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kulępojedyncza biernikmęski osobowy
Kulipojedyncza celownikmęski osobowy
Kulipojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kulipojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kulopojedyncza wołaczmęski osobowy
Kulommnoga celownikmęski osobowy
Kulowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kulowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kulówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kulówmnoga biernikmęski osobowy

kula forma nieprzeszła przest.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kulać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kulapojedyncza trzecia niedokonany
kulaciemnoga druga niedokonany
kulaćniedokonany
kulajpojedyncza druga niedokonany
kulająmnoga trzecia niedokonany
kulającniedokonany
kulajciemnoga druga niedokonany
kulajmymnoga pierwsza niedokonany
kulalimnoga męski osobowy niedokonany
kulalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kulalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kulalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kulalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kulaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kulaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kulałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kulałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kulałapojedyncza żeński niedokonany
kulałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kulałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kulałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kulałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kulałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kulałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kulałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kulałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kulałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kulałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kulałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kulałopojedyncza nijaki niedokonany
kulałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kulałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kulałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kulałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kulałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kulałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kulałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kulałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kulałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kulałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kulałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kulałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kulałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kulampojedyncza pierwsza niedokonany
kulamymnoga pierwsza niedokonany
kulanoniedokonany
kulaszpojedyncza druga niedokonany
kulającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulająco
kulającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kulańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niekulającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekulańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz