ku-lu-ary

Krzyżówka / opis słowa

okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem.

· Kuluary wyborów były znane niektórym osobom, ale właściwie nie wiadomo, dlaczego te wiadomości wypłynęły do mediów.

rodzaj zaplecza, pomieszczenie (np. w teatrze, parlamencie) służące do odpoczynku, gdzie mogą odbywać się nieoficjalne spotkania.

· Zazwyczaj w kuluarach odbywały się rzeczywiście najistotniejsze dla obywateli dyskusje parlamentarne.

kuluary (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: kuluar

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kuluarpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kuluarpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kuluarachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kuluaramimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kuluarempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kuluarommnoga celownikmęski rzeczowy
kuluarowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kuluarówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kuluarupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kuluarymnoga mianownikmęski rzeczowy
kuluarymnoga biernikmęski rzeczowy
kuluarymnoga wołaczmęski rzeczowy
kuluarzepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kuluarzepojedyncza wołaczmęski rzeczowy

kuluary (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: kuluary

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kuluarachmnoga miejscowniknijaki
kuluaramimnoga narzędniknijaki
kuluarommnoga celowniknijaki
kuluarówmnoga dopełniacznijaki
kuluarymnoga mianowniknijaki
kuluarymnoga bierniknijaki
kuluarymnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz