ku-ma

Krzyżówka / opis słowa

kobieta, która jest matką chrzestną czyjegoś dziecka, lub matka dziecka, które jest czyimś chrześniakiem.

kuma (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: kum

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kumpojedyncza mianownikmęski osobowy
kumapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
kumapojedyncza biernikmęski osobowy
kumachmnoga miejscownikmęski osobowy
kumamimnoga narzędnikmęski osobowy
kumempojedyncza narzędnikmęski osobowy
kumiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
kumiepojedyncza wołaczmęski osobowy
kumommnoga celownikmęski osobowy
kumowipojedyncza celownikmęski osobowy
kumowiemnoga mianownikmęski osobowy
kumowiemnoga wołaczmęski osobowy
kumówmnoga dopełniaczmęski osobowy
kumówmnoga biernikmęski osobowy
kumymnoga mianownikmęski zwierzęcy
kumymnoga biernikmęski zwierzęcy
kumymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Kuma (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kuma

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kummnoga dopełniaczżeński
Kumapojedyncza mianownikżeński
Kumachmnoga miejscownikżeński
Kumamimnoga narzędnikżeński
Kumąpojedyncza narzędnikżeński
Kumępojedyncza biernikżeński
Kumiepojedyncza celownikżeński
Kumiepojedyncza miejscownikżeński
Kumopojedyncza wołaczżeński
Kumommnoga celownikżeński
Kumymnoga mianownikżeński
Kumymnoga biernikżeński
Kumymnoga wołaczżeński
Kumypojedyncza dopełniaczżeński

kuma (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kuma

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kummnoga dopełniaczżeński
kumapojedyncza mianownikżeński
kumachmnoga miejscownikżeński
kumamimnoga narzędnikżeński
kumąpojedyncza narzędnikżeński
kumępojedyncza biernikżeński
kumiepojedyncza celownikżeński
kumiepojedyncza miejscownikżeński
kumopojedyncza wołaczżeński
kumommnoga celownikżeński
kumymnoga mianownikżeński
kumymnoga biernikżeński
kumymnoga wołaczżeński
kumypojedyncza dopełniaczżeński

Kuma (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kuma

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kumapojedyncza mianownikmęski osobowy
Kumachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kumamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kumąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kumępojedyncza biernikmęski osobowy
Kumiepojedyncza celownikmęski osobowy
Kumiepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kumopojedyncza wołaczmęski osobowy
Kumommnoga celownikmęski osobowy
Kumowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kumowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kumówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kumówmnoga biernikmęski osobowy
Kumymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kumymnoga biernikmęski zwierzęcy
Kumymnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kumypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

kuma forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kumać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kumapojedyncza trzecia niedokonany
kumaciemnoga druga niedokonany
kumaćniedokonany
kumajpojedyncza druga niedokonany
kumająmnoga trzecia niedokonany
kumającniedokonany
kumającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumająco
kumającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumajciemnoga druga niedokonany
kumajmymnoga pierwsza niedokonany
kumalimnoga męski osobowy niedokonany
kumalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kumałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumałapojedyncza żeński niedokonany
kumałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumałopojedyncza nijaki niedokonany
kumałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kumałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumampojedyncza pierwsza niedokonany
kumamymnoga pierwsza niedokonany
kumaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanoniedokonany
kumańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaszpojedyncza druga niedokonany
niekumającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

kuma forma nieprzeszła pot.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kumać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kumapojedyncza trzecia niedokonany
kumaciemnoga druga niedokonany
kumaćniedokonany
kumajpojedyncza druga niedokonany
kumająmnoga trzecia niedokonany
kumającniedokonany
kumajciemnoga druga niedokonany
kumajmymnoga pierwsza niedokonany
kumalimnoga męski osobowy niedokonany
kumalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kumałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumałapojedyncza żeński niedokonany
kumałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumałopojedyncza nijaki niedokonany
kumałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kumałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumampojedyncza pierwsza niedokonany
kumamymnoga pierwsza niedokonany
kumanoniedokonany
kumaszpojedyncza druga niedokonany
kumającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumająco
kumającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
niekumającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz