kum-ka

Krzyżówka / opis słowa

niewielka ropucha z rodziny kumakowatych, z rodzaju Bombina.

kumka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: kumek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kumekpojedyncza mianownikmęski osobowy
kumkapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
kumkapojedyncza biernikmęski osobowy
kumkachmnoga miejscownikmęski osobowy
kumkamimnoga narzędnikmęski osobowy
kumkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
kumkimnoga biernikmęski zwierzęcy
kumkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
kumkiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
kumkommnoga celownikmęski osobowy
kumkowipojedyncza celownikmęski osobowy
kumkowiemnoga mianownikmęski osobowy
kumkowiemnoga wołaczmęski osobowy
kumkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
kumkówmnoga biernikmęski osobowy
kumkupojedyncza miejscownikmęski osobowy
kumkupojedyncza wołaczmęski osobowy

Kumka (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kumek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kumekpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kumkapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kumkapojedyncza biernikmęski osobowy
Kumkachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kumkamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kumkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kumkimnoga biernikmęski zwierzęcy
Kumkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kumkiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kumkommnoga celownikmęski osobowy
Kumkowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kumkowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kumkowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kumkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kumkówmnoga biernikmęski osobowy
Kumkupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kumkupojedyncza wołaczmęski osobowy

kumka (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kumka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kumcepojedyncza celownikżeński
kumcepojedyncza miejscownikżeński
kumekmnoga dopełniaczżeński
kumkapojedyncza mianownikżeński
kumkachmnoga miejscownikżeński
kumkamimnoga narzędnikżeński
kumkąpojedyncza narzędnikżeński
kumkępojedyncza biernikżeński
kumkimnoga mianownikżeński
kumkimnoga biernikżeński
kumkimnoga wołaczżeński
kumkipojedyncza dopełniaczżeński
kumkopojedyncza wołaczżeński
kumkommnoga celownikżeński

kumka forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: kumkać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
kumkapojedyncza trzecia niedokonany
kumkaciemnoga druga niedokonany
kumkaćniedokonany
kumkajpojedyncza druga niedokonany
kumkająmnoga trzecia niedokonany
kumkającniedokonany
kumkającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkająco
kumkającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkajciemnoga druga niedokonany
kumkajmymnoga pierwsza niedokonany
kumkalimnoga męski osobowy niedokonany
kumkalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumkalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
kumkalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumkalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumkaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
kumkaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
kumkałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
kumkałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumkałapojedyncza żeński niedokonany
kumkałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumkałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
kumkałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumkałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumkałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
kumkałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
kumkałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
kumkałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumkałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumkałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
kumkałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
kumkałopojedyncza nijaki niedokonany
kumkałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumkałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
kumkałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumkałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumkałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
kumkałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
kumkałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
kumkałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumkałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
kumkałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumkałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumkałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
kumkałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
kumkampojedyncza pierwsza niedokonany
kumkamymnoga pierwsza niedokonany
kumkaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkanoniedokonany
kumkańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
kumkaszpojedyncza druga niedokonany
niekumkającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niekumkańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz