ku-rek

Krzyżówka / opis słowa

element mechanizmu uderzeniowego uderzający ruchem obrotowym w iglicę i powodujący odpalenie naboju.

· Ruch kurka jest powodowany przez sprężynę uderzeniową.

nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji.

· Po odkręceniu kurka woda zaczęła się lać strumieniami.

obrzęd dożynkowy polegający na upleceniu figury przypominającej kukłę, uwitej z ostatniego snopa, zbieranego właśnie zboża; w pochodzie dożynkowym miała zawsze swoje określone miejsce, a w czasie dożynek śpiewana pieśń dotyczyła tej właśnie postaci.

inna nazwa pieprznika jadalnego.

Kurek (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kurek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kurekpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
kurkapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
kurkapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
kurkachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
kurkamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
kurkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
kurkimnoga biernikmęski zwierzęcy
kurkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
kurkiempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
kurkommnoga celownikmęski zwierzęcy
kurkowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
kurkówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
kurkupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
kurkupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy
Kurekpojedyncza mnoga mianownikżeński
Kurekpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Kurekpojedyncza mnoga celownikżeński
Kurekpojedyncza mnoga biernikżeński
Kurekpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Kurekpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Kurekpojedyncza mnoga wołaczżeński

Kurek (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Kurek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kurekpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
kurekpojedyncza biernikmęski rzeczowy
kurkapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
kurkachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
kurkamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
kurkimnoga mianownikmęski rzeczowy
kurkimnoga biernikmęski rzeczowy
kurkimnoga wołaczmęski rzeczowy
kurkiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
kurkommnoga celownikmęski rzeczowy
kurkowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
kurkówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
kurkupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
kurkupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
Kurekpojedyncza mianownikmęski osobowy
Kurkapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Kurkapojedyncza biernikmęski osobowy
Kurkachmnoga miejscownikmęski osobowy
Kurkamimnoga narzędnikmęski osobowy
Kurkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Kurkimnoga biernikmęski zwierzęcy
Kurkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Kurkiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Kurkommnoga celownikmęski osobowy
Kurkowipojedyncza celownikmęski osobowy
Kurkowiemnoga mianownikmęski osobowy
Kurkowiemnoga wołaczmęski osobowy
Kurkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Kurkówmnoga biernikmęski osobowy
Kurkupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Kurkupojedyncza wołaczmęski osobowy

Kurek (nazwa geograficzna) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: Kurek

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kurekpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
Kurekpojedyncza biernikmęski rzeczowy
Kurkapojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
Kurkachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
Kurkamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
Kurkimnoga mianownikmęski rzeczowy
Kurkimnoga biernikmęski rzeczowy
Kurkimnoga wołaczmęski rzeczowy
Kurkiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
Kurkommnoga celownikmęski rzeczowy
Kurkowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
Kurkówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
Kurkupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
Kurkupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

kurek (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: kurka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
kurcepojedyncza celownikżeński
kurcepojedyncza miejscownikżeński
kurekmnoga dopełniaczżeński
kurkapojedyncza mianownikżeński
kurkachmnoga miejscownikżeński
kurkamimnoga narzędnikżeński
kurkąpojedyncza narzędnikżeński
kurkępojedyncza biernikżeński
kurkimnoga mianownikżeński
kurkimnoga biernikżeński
kurkimnoga wołaczżeński
kurkipojedyncza dopełniaczżeński
kurkopojedyncza wołaczżeński
kurkommnoga celownikżeński

Kurek (nazwisko) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Kurka

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kurcepojedyncza celownikżeński
Kurcepojedyncza miejscownikżeński
Kurekmnoga dopełniaczżeński
Kurkapojedyncza mianownikżeński
Kurkachmnoga miejscownikżeński
Kurkamimnoga narzędnikżeński
Kurkąpojedyncza narzędnikżeński
Kurkępojedyncza biernikżeński
Kurkimnoga mianownikżeński
Kurkimnoga biernikżeński
Kurkimnoga wołaczżeński
Kurkipojedyncza dopełniaczżeński
Kurkopojedyncza wołaczżeński
Kurkommnoga celownikżeński

Kurek (nazwa geograficzna) rzeczownik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: Kurki

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Kurekmnoga dopełniacznijaki
Kurkachmnoga miejscowniknijaki
Kurkamimnoga narzędniknijaki
Kurkimnoga mianowniknijaki
Kurkimnoga bierniknijaki
Kurkimnoga wołacznijaki
Kurkommnoga celowniknijaki
Kurekmnoga dopełniacznijaki
Kurkachmnoga miejscowniknijaki
Kurkamimnoga narzędniknijaki
Kurkimnoga mianowniknijaki
Kurkimnoga bierniknijaki
Kurkimnoga wołacznijaki
Kurkommnoga celowniknijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz