la-nie

Krzyżówka / opis słowa

pobicie.

· Za karę dostanę lanie.

śmianie się, wyśmiewanie się.

· Bardzo lubiliśmy lanie z jego śmiesznego akcentu.

lanie odsłownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: nijaki
aspekt: niedokonany
zanegowanie: niezanegowana

Forma podstawowa: lać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
laćniedokonany
lalimnoga męski osobowy niedokonany
lalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
lalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
lalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
lalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
laliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
laliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
lałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
lałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
lałapojedyncza żeński niedokonany
lałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
lałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
lałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
lałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
lałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
lałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
lałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
lałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
lałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
lałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
lałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
lałopojedyncza nijaki niedokonany
lałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
lałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
lałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
lałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
lałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
lałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
lałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
lałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
lałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
lałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
lałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
lałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
lałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
lanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
laniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanoniedokonany
lanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejpojedyncza druga niedokonany
lejąmnoga trzecia niedokonany
lejącniedokonany
lejącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejąco
lejącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
lejciemnoga druga niedokonany
lejepojedyncza trzecia niedokonany
lejeciemnoga druga niedokonany
lejemymnoga pierwsza niedokonany
lejeszpojedyncza druga niedokonany
lejępojedyncza pierwsza niedokonany
lejmymnoga pierwsza niedokonany
lelimnoga męski osobowy niedokonany
lelimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
lelibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
lelibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
lelibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
leliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
leliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
nielanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nielejącymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

lanie (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: lanie

słowoliczbaprzypadekrodzaj
laniamnoga mianowniknijaki
laniamnoga bierniknijaki
laniamnoga wołacznijaki
laniapojedyncza dopełniacznijaki
laniachmnoga miejscowniknijaki
laniamimnoga narzędniknijaki
laniepojedyncza mianowniknijaki
laniepojedyncza bierniknijaki
laniepojedyncza wołacznijaki
laniempojedyncza narzędniknijaki
laniommnoga celowniknijaki
laniupojedyncza celowniknijaki
laniupojedyncza miejscowniknijaki
lańmnoga dopełniacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz