len

Krzyżówka / opis słowa

włókno, przędza wytwarzane najczęściej ze lnu zwyczajnego.

· Kupiłem dzisiaj mocny sznurek wytwarzany z lnu.

Linum – rodzaj dość pospolitych roślin zielnych krótkowiecznych (przeważnie trzyletnich) z rodziny lnowatych.

tkanina wytwarzana z włókien lnianych.

len (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: len

słowoliczbaprzypadekrodzaj
lenpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
lenpojedyncza biernikmęski rzeczowy
lnachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
lnamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
lnempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
lniepojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
lniepojedyncza wołaczmęski rzeczowy
lnommnoga celownikmęski rzeczowy
lnowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
lnówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
lnupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
lnymnoga mianownikmęski rzeczowy
lnymnoga biernikmęski rzeczowy
lnymnoga wołaczmęski rzeczowy

Len (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Len

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Lenpojedyncza mianownikmęski osobowy
Lenapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Lenapojedyncza biernikmęski osobowy
Lenachmnoga miejscownikmęski osobowy
Lenamimnoga narzędnikmęski osobowy
Lenempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Leniepojedyncza miejscownikmęski osobowy
Leniepojedyncza wołaczmęski osobowy
Lenommnoga celownikmęski osobowy
Lenowipojedyncza celownikmęski osobowy
Lenowiemnoga mianownikmęski osobowy
Lenowiemnoga wołaczmęski osobowy
Lenówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Lenówmnoga biernikmęski osobowy
Lenymnoga mianownikmęski zwierzęcy
Lenymnoga biernikmęski zwierzęcy
Lenymnoga wołaczmęski zwierzęcy

Len (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Len

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Lenpojedyncza mnoga mianownikżeński
Lenpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Lenpojedyncza mnoga celownikżeński
Lenpojedyncza mnoga biernikżeński
Lenpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Lenpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Lenpojedyncza mnoga wołaczżeński

Len (imię) rzeczownik

liczba: mnoga
przypadek: dopełniacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Lena

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Lenmnoga dopełniaczżeński
Lenapojedyncza mianownikżeński
Lenachmnoga miejscownikżeński
Lenamimnoga narzędnikżeński
Lenąpojedyncza narzędnikżeński
Lenępojedyncza biernikżeński
Leniepojedyncza celownikżeński
Leniepojedyncza miejscownikżeński
Lenopojedyncza wołaczżeński
Lenommnoga celownikżeński
Lenymnoga mianownikżeński
Lenymnoga biernikżeński
Lenymnoga wołaczżeński
Lenypojedyncza dopełniaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz