li-ga

Krzyżówka / opis słowa

w systemie rozgrywek sportowych, szebel, ranga, klasa drużyn, które rywalizują i są na podobnym poziomie.

· W Polsce działa 7 lig piłki nożnej.

organizacja, związek o charakterze społeczno-politycznym, gromadzący podmioty o podobnych celach i wartościach w tych obszarach życia publicznego, np. Liga Polskich Rodzin, Liga Ochrony Przyrody.

· Wstąpiliśmy do tej ligi, bo razem będzie nam łatwiej wywalczyć pieniądze na ochronę przyrody.

klasa (wartość) ludzi, człowieka; środowisko, z jakiego się ktoś wywodzi, wrażenie jakie sprawia.

· Piotr, to nie ta liga, chłopie, za wysokie progi!

próba monety, czyli ilość zawartego w niej kruszcu (złota lub srebra).

liga (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: liga

słowoliczbaprzypadekrodzaj
lidzepojedyncza celownikżeński
lidzepojedyncza miejscownikżeński
ligmnoga dopełniaczżeński
ligapojedyncza mianownikżeński
ligachmnoga miejscownikżeński
ligamimnoga narzędnikżeński
ligąpojedyncza narzędnikżeński
ligępojedyncza biernikżeński
ligimnoga mianownikżeński
ligimnoga biernikżeński
ligimnoga wołaczżeński
ligipojedyncza dopełniaczżeński
ligopojedyncza wołaczżeński
ligommnoga celownikżeński

liga forma nieprzeszła gwar.

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: ligać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
ligapojedyncza trzecia niedokonany
ligaciemnoga druga niedokonany
ligaćniedokonany
ligajpojedyncza druga niedokonany
ligająmnoga trzecia niedokonany
ligającniedokonany
ligajciemnoga druga niedokonany
ligajmymnoga pierwsza niedokonany
ligalimnoga męski osobowy niedokonany
ligalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
ligalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
ligalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
ligalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
ligaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
ligaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
ligałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
ligałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
ligałapojedyncza żeński niedokonany
ligałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
ligałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
ligałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
ligałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
ligałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
ligałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
ligałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
ligałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
ligałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
ligałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
ligałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
ligałopojedyncza nijaki niedokonany
ligałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
ligałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
ligałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
ligałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
ligałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
ligałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
ligałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
ligałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
ligałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
ligałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
ligałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
ligałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
ligałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
ligampojedyncza pierwsza niedokonany
ligamymnoga pierwsza niedokonany
liganoniedokonany
ligaszpojedyncza druga niedokonany
ligającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligająco
ligającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganiupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
liganymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
ligańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
nieligającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganiupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieliganymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
nieligańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz