li-la

Krzyżówka / opis słowa

taki, który ma kolor bzu, wrzosu.

lila przymiotnik rzad.

liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: wołacz
rodzaj: męski osobowy
stopień: równy

Forma podstawowa: lila

słowoliczbaprzypadekrodzajstopień
lilamnoga biernikmęski osobowy równy
lilamnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilamnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilamnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilapojedyncza bierniknijaki równy
lilapojedyncza celownikżeński równy
lilapojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lilapojedyncza dopełniaczżeński równy
lilapojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lilapojedyncza narzędnikżeński równy
lilapojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lilapojedyncza miejscownikżeński równy
lilapojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki równy
lilapojedyncza mianownikżeński równy
lilapojedyncza wołaczżeński równy
lilapojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
lilapojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy równy
lilapojedyncza mianowniknijaki równy
lilapojedyncza wołacznijaki równy
lilamnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilamnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilapojedyncza biernikżeński równy
lilapojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy równy
lilapojedyncza biernikmęski rzeczowy równy
lilamnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilamnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki równy
lilamnoga mianownikmęski osobowy równy
lilamnoga wołaczmęski osobowy równy

lila przysłówek

stopień: równy

Forma podstawowa: lila

słowostopień
lilarówny

lila (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: nijaki

Forma podstawowa: lila

słowoliczbaprzypadekrodzaj
lilapojedyncza mnoga mianowniknijaki
lilapojedyncza mnoga dopełniacznijaki
lilapojedyncza mnoga celowniknijaki
lilapojedyncza mnoga bierniknijaki
lilapojedyncza mnoga narzędniknijaki
lilapojedyncza mnoga miejscowniknijaki
lilapojedyncza mnoga wołacznijaki

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz