link

link (nazwa pospolita) rzeczownik pot.;komp.

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski zwierzęcy

Forma podstawowa: link

słowoliczbaprzypadekrodzaj
linkpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
linkpojedyncza biernikmęski rzeczowy
linkachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
linkamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
linkimnoga mianownikmęski rzeczowy
linkimnoga biernikmęski rzeczowy
linkimnoga wołaczmęski rzeczowy
linkiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
linkommnoga celownikmęski rzeczowy
linkowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
linkówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
linkupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
linkupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
linkupojedyncza wołaczmęski rzeczowy
linkpojedyncza mianownikmęski zwierzęcy
linkapojedyncza dopełniaczmęski zwierzęcy
linkapojedyncza biernikmęski zwierzęcy
linkachmnoga miejscownikmęski zwierzęcy
linkamimnoga narzędnikmęski zwierzęcy
linkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
linkimnoga biernikmęski zwierzęcy
linkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
linkiempojedyncza narzędnikmęski zwierzęcy
linkommnoga celownikmęski zwierzęcy
linkowipojedyncza celownikmęski zwierzęcy
linkówmnoga dopełniaczmęski zwierzęcy
linkupojedyncza miejscownikmęski zwierzęcy
linkupojedyncza wołaczmęski zwierzęcy

Link (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Link

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Linkpojedyncza mnoga mianownikżeński
Linkpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Linkpojedyncza mnoga celownikżeński
Linkpojedyncza mnoga biernikżeński
Linkpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Linkpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Linkpojedyncza mnoga wołaczżeński

Link (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Link

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Linkpojedyncza mianownikmęski osobowy
Linkapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Linkapojedyncza biernikmęski osobowy
Linkachmnoga miejscownikmęski osobowy
Linkamimnoga narzędnikmęski osobowy
Linkimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Linkimnoga biernikmęski zwierzęcy
Linkimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Linkiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Linkommnoga celownikmęski osobowy
Linkowipojedyncza celownikmęski osobowy
Linkowiemnoga mianownikmęski osobowy
Linkowiemnoga wołaczmęski osobowy
Linkówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Linkówmnoga biernikmęski osobowy
Linkupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Linkupojedyncza wołaczmęski osobowy

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz