ma-ca

Krzyżówka / opis słowa

staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.

chleb przaśny spożywany przez żydów podczas święta Pesach.

rodzaj pieczywa chrupkiego podobnego do żydowskiej macy.

Maca (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: dopełniacz
przypadek: biernik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Mac

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Macpojedyncza mianownikmęski osobowy
Macapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Macapojedyncza biernikmęski osobowy
Macachmnoga miejscownikmęski osobowy
Macamimnoga narzędnikmęski osobowy
Macemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Macemnoga biernikmęski zwierzęcy
Macemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Macempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Macommnoga celownikmęski osobowy
Macowipojedyncza celownikmęski osobowy
Macowiemnoga mianownikmęski osobowy
Macowiemnoga wołaczmęski osobowy
Macówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Macówmnoga biernikmęski osobowy
Macupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Macupojedyncza wołaczmęski osobowy

Maca (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Maca

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Macmnoga dopełniaczżeński
Macapojedyncza mianownikżeński
Macachmnoga miejscownikżeński
Macamimnoga narzędnikżeński
Macąpojedyncza narzędnikżeński
Macemnoga mianownikżeński
Macemnoga biernikżeński
Macemnoga wołaczżeński
Macępojedyncza biernikżeński
Macopojedyncza wołaczżeński
Macommnoga celownikżeński
Macypojedyncza celownikżeński
Macypojedyncza miejscownikżeński
Macypojedyncza dopełniaczżeński

maca (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: maca

słowoliczbaprzypadekrodzaj
macmnoga dopełniaczżeński
macapojedyncza mianownikżeński
macachmnoga miejscownikżeński
macamimnoga narzędnikżeński
macąpojedyncza narzędnikżeński
macemnoga mianownikżeński
macemnoga biernikżeński
macemnoga wołaczżeński
macępojedyncza biernikżeński
macopojedyncza wołaczżeński
macommnoga celownikżeński
macypojedyncza celownikżeński
macypojedyncza miejscownikżeński
macypojedyncza dopełniaczżeński

Maca (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Maca

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Macapojedyncza mianownikmęski osobowy
Macachmnoga miejscownikmęski osobowy
Macamimnoga narzędnikmęski osobowy
Macąpojedyncza narzędnikmęski osobowy
Macemnoga mianownikmęski zwierzęcy
Macemnoga biernikmęski zwierzęcy
Macemnoga wołaczmęski zwierzęcy
Macępojedyncza biernikmęski osobowy
Macopojedyncza wołaczmęski osobowy
Macommnoga celownikmęski osobowy
Macowiemnoga mianownikmęski osobowy
Macowiemnoga wołaczmęski osobowy
Macówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Macówmnoga biernikmęski osobowy
Macypojedyncza celownikmęski osobowy
Macypojedyncza miejscownikmęski osobowy
Macypojedyncza dopełniaczmęski osobowy

maca forma nieprzeszła

liczba: pojedyncza
osoba: trzecia
aspekt: niedokonany

Forma podstawowa: macać

słowoliczbaprzypadekrodzajosobaaspektinne
macapojedyncza trzecia niedokonany
macaciemnoga druga niedokonany
macaćniedokonany
macajpojedyncza druga niedokonany
macająmnoga trzecia niedokonany
macającniedokonany
macającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macająco
macającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macajciemnoga druga niedokonany
macajmymnoga pierwsza niedokonany
macalimnoga męski osobowy niedokonany
macalimnoga męski osobowy trzecia niedokonany
macalibymnoga męski osobowy trzecia niedokonany
macalibyściemnoga męski osobowy druga niedokonany
macalibyśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
macaliściemnoga męski osobowy druga niedokonany
macaliśmymnoga męski osobowy pierwsza niedokonany
macałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany
macałpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
macałapojedyncza żeński niedokonany
macałapojedyncza żeński trzecia niedokonany
macałabypojedyncza żeński trzecia niedokonany
macałabympojedyncza żeński pierwsza niedokonany
macałabyśpojedyncza żeński druga niedokonany
macałampojedyncza żeński pierwsza niedokonany
macałaśpojedyncza żeński druga niedokonany
macałbypojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy trzecia niedokonany
macałbympojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
macałbyśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
macałempojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy pierwsza niedokonany
macałeśpojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy druga niedokonany
macałopojedyncza nijaki niedokonany
macałopojedyncza nijaki trzecia niedokonany
macałobypojedyncza nijaki trzecia niedokonany
macałobympojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
macałobyśpojedyncza nijaki druga niedokonany
macałompojedyncza nijaki pierwsza niedokonany
macałośpojedyncza nijaki druga niedokonany
macałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany
macałymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
macałybymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki trzecia niedokonany
macałybyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
macałybyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
macałyściemnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki druga niedokonany
macałyśmymnoga męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki pierwsza niedokonany
macampojedyncza pierwsza niedokonany
macamymnoga pierwsza niedokonany
macanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanoniedokonany
macanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: niezanegowana
macaszpojedyncza druga niedokonany
niemacającapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającymnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającymnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacającymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanapojedyncza mianownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanapojedyncza wołaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanąpojedyncza biernikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanąpojedyncza narzędnikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanemnoga mianownikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanemnoga biernikmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanemnoga wołaczmęski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanepojedyncza wołacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanegopojedyncza biernikmęski osobowy męski zwierzęcy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanegopojedyncza dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanejpojedyncza dopełniaczżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanejpojedyncza celownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanejpojedyncza miejscownikżeński niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanemupojedyncza celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanimnoga mianownikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanimnoga wołaczmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniamnoga mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniamnoga bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniapojedyncza dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniachmnoga miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniamimnoga narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniepojedyncza mianowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniepojedyncza bierniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniempojedyncza narzędniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniommnoga celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniupojedyncza celowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacaniupojedyncza miejscowniknijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanypojedyncza biernikmęski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanypojedyncza mianownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanypojedyncza wołaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanychmnoga biernikmęski osobowy niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanychmnoga dopełniaczmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanychmnoga miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanymmnoga celownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanympojedyncza narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanympojedyncza miejscownikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacanymimnoga narzędnikmęski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana
niemacańmnoga dopełniacznijaki niedokonany zanegowanie: zanegowana

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz