ma-ik

Krzyżówka / opis słowa

obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.

maik (nazwa pospolita) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
przypadek: biernik
rodzaj: męski rzeczowy

Forma podstawowa: maik

słowoliczbaprzypadekrodzaj
maikpojedyncza mianownikmęski rzeczowy
maikpojedyncza biernikmęski rzeczowy
maikachmnoga miejscownikmęski rzeczowy
maikamimnoga narzędnikmęski rzeczowy
maikimnoga mianownikmęski rzeczowy
maikimnoga biernikmęski rzeczowy
maikimnoga wołaczmęski rzeczowy
maikiempojedyncza narzędnikmęski rzeczowy
maikommnoga celownikmęski rzeczowy
maikowipojedyncza celownikmęski rzeczowy
maikówmnoga dopełniaczmęski rzeczowy
maikupojedyncza dopełniaczmęski rzeczowy
maikupojedyncza miejscownikmęski rzeczowy
maikupojedyncza wołaczmęski rzeczowy

Maik (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
przypadek: mianownik
rodzaj: męski osobowy

Forma podstawowa: Maik

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Maikpojedyncza mianownikmęski osobowy
Maikapojedyncza dopełniaczmęski osobowy
Maikapojedyncza biernikmęski osobowy
Maikachmnoga miejscownikmęski osobowy
Maikamimnoga narzędnikmęski osobowy
Maikimnoga mianownikmęski zwierzęcy
Maikimnoga biernikmęski zwierzęcy
Maikimnoga wołaczmęski zwierzęcy
Maikiempojedyncza narzędnikmęski osobowy
Maikommnoga celownikmęski osobowy
Maikowipojedyncza celownikmęski osobowy
Maikowiemnoga mianownikmęski osobowy
Maikowiemnoga wołaczmęski osobowy
Maikówmnoga dopełniaczmęski osobowy
Maikówmnoga biernikmęski osobowy
Maikupojedyncza miejscownikmęski osobowy
Maikupojedyncza wołaczmęski osobowy

Maik (nazwisko) rzeczownik

liczba: pojedyncza
liczba: mnoga
przypadek: mianownik
przypadek: dopełniacz
przypadek: celownik
przypadek: biernik
przypadek: narzędnik
przypadek: miejscownik
przypadek: wołacz
rodzaj: żeński

Forma podstawowa: Maik

słowoliczbaprzypadekrodzaj
Maikpojedyncza mnoga mianownikżeński
Maikpojedyncza mnoga dopełniaczżeński
Maikpojedyncza mnoga celownikżeński
Maikpojedyncza mnoga biernikżeński
Maikpojedyncza mnoga narzędnikżeński
Maikpojedyncza mnoga miejscownikżeński
Maikpojedyncza mnoga wołaczżeński

Słowa związane lub podobne

Źródła danych:

Dane pochodzą z następujących źródeł:
· Wikisłownik dane udostępnione są na zasadach licencji CC BY-SA 3.0
· Słowosieć baza tworzona przez Politechnikę Wrocławską. Licencja: plWordNet
· sgjp.pl na licencji The 2-Clause BSD. Autorzy: Marcin Woliński, Zbigniew Bronk, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Kieraś, Zygmunt Saloni, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz